Låne penger utenom bank

Ikke alle ønsker å låne penger i banken. Det kan være flere grunner til dette. Da er det heldigvis flere andre muligheter. Man kan både låne penger av privatpersoner og gjennom lånebasert folkefinansiering, såkalt crowdlending.

Hvor kan jeg låne penger utenom bank?

Selv om det vanligvis er banken man henvender seg til når man har behov for å ta opp større lån, er det mange som tar opp mindre private lån. I de tilfellene låner man penger av privatpersoner.

Privatpersoner kan være venner, familie eller andre mennesker man kommer i kontakt med. Her finnes det ingen regler, men det anbefales allikevel at begge parter sikrer seg med en skriftlig avtale. Dette er særlig viktig i de tilfellene der man låner større summer av privatpersoner. 

Det blir stadig vanligere å låne penger gjennom folkefinansiering. Her kan man låne penger til ulike prosjekter eller hente inn kapital til egen virksomhet.

Kapitalen hentes vanligvis inn fra flere mindre bidragsytere. Ved lånebasert folkefinansiering hentes pengene inn fra folk som låner bort pengene. Da vil det vanligvis være en fast rentesats som kan være høyere enn den banken gir. 

Kan jeg låne penger av privatpersoner?

Det er fullt mulig å låne penger av privatpersoner. Selv om det ikke foreligger noen regler når man låner penger av privatpersoner, anbefales det allikevel at man inngår en skriftlig avtale. Denne avtalen kalles et gjeldsbrev og bør inneholde de samme vilkårene som avtalen man inngår med banken.

Gjeldsbrevet bør inneholde informasjon om hvem som låner penger, hvilken sum som lånes, når pengene skal være tilbakebetalt og hva renten skal være på. Kontrakten skal signeres av partene, og helst også av to vitner. Man står imidlertid fritt til å bli enig om andre vilkår. Grunnen til at det lønner seg å inngå en avtale er at det blir lettere for långiver å inndra pengene hvis låntaker av ulike årsaker ikke betaler avdragene. 

Private lån vil som oftest inngås mellom familiemedlemmer eller venner. Det er fordi de fleste vil hjelpe mennesker de kjenner og bryr seg om.

Det er viktig å være oppmerksom på at det å låne penger av venner og familie ikke alltid er ukomplisert. Utfordringer kan oppstå selv om man har skrevet en kontrakt. I verste fall kan dette gå ut over vennskaps- eller familiebånd. Det kan også føre til økonomiske vansker hos personen som låner bort pengene, hvis vedkommende ikke egentlig hadde råd til å skille seg av med dem. Dette er det viktig å tenke gjennom før man går til det skritt å be om et lån. 

Kan private bruke folkefinansiering?

Selv om det ofte blir benyttet av bedrifter kan organisasjoner, kan også private bruke folkefinansiering. Andre navn på dette fenomenet er kronerulling og crowdfunding. Når det dreier seg om å benyttes folkefinansiering for å få lån kalles det ofte crowdlending.

Her kan man hente inn penger til blant annet prosjekter eller egen virksomhet. Dette fungerer ved at mange mennesker går sammen om å gi et lån til en person.

Privatpersonen søker da om et lån hos en crowdlendig-plattform. Det finnes flere ulike aktører som tilbyr digitale plattformer for dette. De er tilrettelagt slik at det er enkelt for brukeren å benytte seg av dem.

Når lånet er lagt ut på plattformen kan andre personer gå inn og velge å gi lån. Her kan man selv velge hvor mye man vil låne bort, det kan være alt fra en tusenlapp til betydelige beløp. Når summen av alle lånene tilsvarer det beløpet låntaker ønsker å låne, utbetales beløpet. I etterkant må låntaker betale både avdrag og renter tilbake til långiverne.