BSU er beste vei til egenkapital

Boligsparing for ungdom er ment å gi førstegangsetablerere en enklere vei inn i boligmarkedet. Spareordningen har en rekke fordeler sammenlignet med andre spareformer. Sparer du til egenkapital gjennom BSU, får du blant annet markedets beste innskuddsrenter, i tillegg til et lukrativt skattefradrag.

Kravene til egenkapital

I Norge krever Finanstilsynet at de som kjøper bolig må stille med 15% i egenkapital. Dette utgjør som regel en betydelig sum, alt ettersom hvilken bolig man kjøper, og hvor den ligger. Selv på små tettsteder, med lave boligpriser, vil det uansett by på utfordringer for mange å komme opp med disse 15 prosentene. Koster boligen 2 millioner, er det altså hele 300 000 som må legges på bordet, før bankene er villige til å gi deg boliglån. Denne summen må man spare til, om man ikke er blant de heldige som arver eller får økonomisk drahjelp fra familien.

BSU er det beste spareproduktet

Så lenge du er under 34 år, kan du legge deg opp egenkapitalen gjennom Boligsparing for ungdom. BSU-kontoer er noe de aller fleste banker tilbyr, der betingelsene som regel er langt bedre enn på andre spareprodukter. Renteinntektene dine kan per i dag komme opp i over 4%, noe du ikke er i nærheten av selv på såkalte høyrentekontoer. Dette varierer fra bank til bank, men innskuddsrenter for BSU er som regel alltid bedre enn alle andre innskuddsrenter, uansett bank. I tillegg vil de fleste banker gi deg denne lukrative renten, selv for beløp som overstiger beløpet som gir deg skattefradrag. Per i dag er dette beløpet begrenset til 25 000 kroner per år.

Skattefradraget på inntektene fra BSU

De 25 000 kronene som du kan spare hvert eneste år på BSU, gir deg et skattefradrag på 20%. Det er med andre ord 5 000 kroner rett i lomma, så lenge du har skattepliktig inntekt over en viss størrelse. Du får samme fradraget også om du sparer mindre enn de 25 000 kronene på BSU-kontoen, men gevinsten blir da selvsagt mindre. For å ha krav på skattefradraget, må pengene settes inn på BSU-kontoen før utgangen av året. Du må i tillegg som nevnt være maksimalt 34 år. Nedre aldersgrense er 13 år. Skattefradraget er ikke interessant for de med lav inntekt, fordi de uansett vil slippe skatt gjennom minstefradraget. For skattefradraget på BSU kan du ta utgangspunkt i at du vil tjene å det, så lenge du har en inntekt over rundt 70 000 kroner per år.

Hvor mye kan jeg spare?

Maksimumsbeløpet du kan få skattefradrag for, ble oppjustert i januar 2016. Fra nå av er beløpet på 300 000, mens det i fjor var hundre tusen lavere. Selve maksimumssummen betyr bare at du får skattefradrag i flere år. Fradraget gjelder i alle tilfeller kun de inntil 25 000 kronene du setter inn på kontoen, hvert år. Totalt betyr dette at med 300 000 spart på en BSU-konto, blir skattefordelen til slutt summert til 60 000 kroner.

Men, det er ingenting i veien for at du sparer mer på en BSU-konto. Da vil du ha enda mer penger til egenkapital, den dagen du skal kjøpe din første bolig. Selv om du ikke får skattefordeler av det overskytende sparebeløpet, får du med deg de nevnte høye innskuddsrentene.