Kredittkort

Kredittkort er betalingskort der kortinnehaveren låner penger av en bank eller annen lånetilbyder når han eller hun bruker kortet. Et kredittkort er altså ikke knyttet til ens egen bankkonto, men det er knyttet til en på forhånd innvilget kreditt.

Siden bruk av kredittkort i realiteten medfører at man låner penger fortløpende, skal disse pengene naturlig nok også tilbakebetales. De fleste kredittkort har en viss periode der pengene kan tilbakebetales uten at det løper renter på lånet. Denne perioden kalles en rentefri periode. I denne perioden er det i prinsippet gratis å låne pengene.

Renter på kredittkort

Dersom man ikke betaler tilbake kreditten innen den rentefrie perioden begynner det å løpe rente på det lånte kredittkortbeløpet. Renten på kredittkort kan variere fra tilbyder til tibyder, men normalt ligger den effektive renten (som er renten inkludert alle gebyrer) på mellom 20% og 30%. Når man bruker kredittkort tar man i realiteten altså opp et relativt dyrt lån. Det anbefales derfor alltid at man betaler tilbake hele kredittbeløpet i løpet av den rentefrie perioden.

Mange kredittkort har en rekke gebyrer ved f.eks. varekjøp, uttak, bruk i utlandet o.l. Stadig flere kredittkort er imidlertid gebyrfrie og 100% gratis å eie og å bruke. Det er disse gebyrfrie kortene du bør se etter når du velger kredittkort.

Når lønner kredittkort seg?

Kredittkort lønner seg for den disiplinerte brukeren som alltid betaler tilbake det lånte beløpet i den rentefrie perioden. Med kredittkort får man månedlig en faktura som på en ryddig måte setter opp de ulike kjøpene man har foretatt seg siden forrige faktura. På den måten er det lett å få god oversikt over sitt eget forbruk.

Så lenge man betaler tilbake kreditten innen den rentefrie perioden låner man i realiteten penger gratis. Ved å gjøre dette kan man la sine egne oppsmarte midler stå på bankkontoen og godskrive seg renter. Slik sett er det lett å se at kredittkortbruk lønner seg for den disiplinerte brukeren.

Bruk av kredittkort gir også større sikkerhet ved kjøp av varer dersom det skulle vise seg at varen har en mangel. Bestemmelser i finansavtaleloven gir kjøperne rett til å kreve mangelen rettet eller pengene tilbake direkte av kreditttilbyderen dersom kjøper ikke kan eller vil gjøre opp for seg.

I tillegg vil kredittkort gi brukerne en trygghet ved kjøp i nettbutikker eller bruk i utlandet. Når det ikke er ens egne penger man bruker, slipper man å risikere at svindlere tømmer hele bankkontoen for sparepengene sine.

Hvem kan få kredittkort?

Normalt vil alle personer over 18 år kunne på innvilget et kredittkort. Kravene som stilles til søkerne varierer fra tilbyder til tilbyder. En rekke banker har egne studentpakker som inneholder kredittkort for studenter. Andre tilbydere krever at søkeren er over 20 år.

For å få innvilget et søknad om kredittkort vil det normalt kreves at personen ikke har betalingsanmerkninger og ellers en ryddig økonomi. Det vil også stilles krav til at søkeren har en eller annen form for fast inntekt. Dette trenger imidlertid ikke å være arbeidsinntekt. Mange kredittkorttilbydere aksepterer også utføretrygd eller studielån.

Søknadsprosessen

Når du søker om kredittkort blir du bedt om å oppgi finansiell informasjon om deg selv, typisk arbeid, inntekt og gjeld. I motsetning til ved søknad om forbrukslån innvilges en kredittkortsøknad normalt kun basert på en standard kredittsjekk. Det er altså ikke nødvendig å ettersende selvangivelse o.l. til kredittkorttilbyderen.