Forbrukslån

Forbrukslån er et lån for deg som trenger ekstra penger, men som ikke har mulighet til å stille sikkerhet i bolig eller annet. Siden forbrukslån gis uten sikkerhet vil et slikt lån generelt være et dyrere alternativ enn om du f.eks. tok opp en vanlig banklån med sikkerhet i bolig eller andre eiendeler.

Forbrukslån kan være et smart lån

At forbrukslån ikke er like gunstig som ordinære banklån der det stilles sikkerhet betyr ikke nødvendigvis at forbrukslån er et dårlig lån. Dersom du trenger penger for å betale regninger eller uforutsette kostnader, kan forbrukslån være det smart alternativ. Så lenge du er klar over kostnadene med et forbrukslån, og har en plan for hvordan du skal nedbetale lånet, er det ingen grunn til hvorfor du ikke skal søke om forbrukslån.

Vilkår for å få forbrukslån

Siden forbrukslån innvilges uten krav til sikkerhet stilles det naturligvis visse krav til lånetakerne.

Normalt må du være over 20 år for å få forbrukslån. Noen lånetilbydere stiller krav om at man er minst 23 år.

Du vil normalt ikke få innvilget forbrukslån dersom du har betalingsanmerkninger eller dårlig betalingshistorikk. Ikke alle gamle synder straffes du for, så dersom du er usikker på om du kan få forbrukslån er det bare å sende inn en søknad.

For å få innvilget forbrukslån stilles det normalt krav om at du har en fast inntekt som overstiger et visst beløp. Inntektskravet kan variere fra lånetilbyder til lånetilbyder, og du vil få den relevante informasjonen du trenger i løpet av søknadsprosessen.

Søknadsprosessen

Når du søker om forbrukslån oppgir du din finansielle informasjon som inntekt, gjeld osv. Før søknaden blir innvilget vil du normalt måtte sende inn kopi av din selvangivelse og annen informasjon til lånetilbyderen. Det vil også bli foretatt en vanlig kredittvurdering av deg.