Crowdlending i Norge 

Begrepet crowdlending dukker stadig oftere opp i media, men for de fleste av oss er dette fortsatt en noe uklart begrep. Hva er egentlig crowdlending, og hvordan fungerer det?

I denne artikkelen ser vi nærmere på crowdlending i Norge, og hva som er forskjellen på crowdlending og crowdfunding.

Hva er crowdlending? 

Enkelt forklart handler crowndlending om at flere mennesker sammen finansierer lån  til en bedrift, organisasjon eller privatperson. På denne måten kan man låne penger  uten å måtte ta opp lån i en bank. Man betaler da avdrag og renter til investorene  som har investert kapital.  

Crowdlending i Norge gir mulighet til bedrifter som av ulike grunner sliter med å få  lån i banken. Dette kan blant annet være hvis låntaker ikke kan stille sikkerhet. Det  er også en raskere måte å hente inn kapital på, og er derfor hensiktsmessig i de  tilfellene der det haster å skaffe kapital. Crowdlending brukes ofte av bedrifter som  investerer i eiendom. De kan dermed ofte gi sikkerhet i fast eiendom.  

Hva er forskjellen på crowdlending og crowdfunding? 

Crowdlending kan anses som en mindre kjent variant av crowdfunding. Det blir også  kalt crowdfunding av lån. Ved crowdfunding flere personer går sammen om å donere  penger. Ved crowdlending i Norge vil flere personer i stedet gå sammen om å låne  bort penger. Det innebærer at pengene man låner skal betales tilbake til investorene  med renter.  

Hvorfor investere penger i crowdlending? 

En grunn til å investere penger i crowdlendig i Norge, er at slike investeringer har gitt  god avkastning uten høy risiko. Siden låntakerne betaler renter i tillegg til avdrag på  lånet, vil denne måten å investere penger gi en passiv månedlig inntekt.  

Siden det ofte er eiendomsutviklere som låner penger gjennom crowdlending i  Norge, vil det i de tilfellene gis sikkerhet i fast eiendom. Dette bidrar til å begrense  risikoen for låntaker. Crowdlending vil gi en mulighet til å investere i  eiendomsmarkedet uten å faktisk måtte utføre arbeidet med oppkjøp og utvikling av  eiendom selv. På denne måten kan man også hjelpe selskaper å realisere  prosjektene sine, særlig de som ikke vil eller kan gå via banken.  

Hvilken risiko er knyttet til investering gjennom crowdlending? 

Det er alltid en risiko knyttet til investering. Dette gjelder også investeringer gjennom  crowdlending. Så langt har imidlertid risikoen ved crowdlending i Norge vært lav.  Dette kommer av at veldig få lån har vært misligholdt ved de store plattformene som  tilbyr slike lån. Dermed kan investorene være svært sikre på å få tilbakebetalt  pengene med renter. De fleste lånene er i tillegg sikret gjennom personlig sikkerhet  eller pant i eiendom.  

For å unngå å ta en stor risiko kan det være lurt å spre kapitalen man investerer  gjennom crowlending utover flere lån. I tillegg gjør de ulike selskapene som tilbyr  crowdlending i Norge grundig arbeid der de gjennomgår hvert lån som søkes om før 

de publiseres. Da blir det blant annet uført en kredittsjekk og regnskapstall  gjennomgås. På den måten blir det sikret at de som investerer penger gjennom  crowdfunding i Norge tar en så liten risiko som overhodet mulig.  

Hvordan kan man investere eller låne penger gjennom crowdlending i Norge? 

Det er enkelt å investere gjennom crowdlending i Norge. Det ligner i stor grad på å  investere i fond eller aksjer. Man går frem ved å registrere seg på en  crowdlendingplattform. Deretter kan man selv velge hvilke prosjekter man ønsker å  investere i, hvilken sum man vil investere og hvor risiko man vil ta. Det er flere  plattformer som gjør det mulig å investere penger gjennom crowdlending i Norge.  Man kan registrere seg gratis gjennom blant annet Kameo og Moneo.  

Gjennom Moneo kan man enkelt plassere penger i eiendom. Denne siden  formidlerer lån og håndterer betalinger mellom låntakere og långivere.  

Gjennom Kameo kan man både investere og låne penger til egne  eiendomsprosjekter. Hvis man investerer gjennom denne siden kan man forvente en  årlig avkastning på 5-15%. Her får man månedlige rentebetalinger og lån med  sikkerhet. Ved å bruke denne siden for å låne penger selv gjennom crowdlending i  Norge kan man gjennom en enkel og rask søknadsprosess få finansiering uten å gi  opp eget eierskap til eiendomsprosjektene.