Hvordan få amerikansk kredittkort?

Det er flere som ønsker seg amerikansk kredittkort. Med mindre du er amerikansk statsborger eller bosatt i USA, så er det ikke mulig å få amerikansk kredittkort. Det finnes heldigvis et alternativ som gir deg følelsen av å eie et ekte amerikansk kredittkort – nemlig American Express.

Det mest vanlige amerikanske kredittkortet å anskaffe seg som norsk statsborger er American Express. 

Hva er American Express?

American Express er et amerikansk kortselskap som har eksistert siden 1850. Det har med andre ord lange tradisjoner. De tilbyr betalingskort til hele verden, men deres største marked er USA. Dette selskapet tilbyr det anerkjente kredittkortet American Express. Betalingskortet kan man skaffe seg hvis man bor i Norge og bruke i stedet for eller i tillegg til MasterCard og VISA. Navnet forkortes ofte til Amex. 

Hvilke ulike kort tilbyr American Express?

American Express tilbyr flere ulike kort til forskjellige kundegrupper. De er tilpasset ulike behov og har forskjellige fordeler. Korttypene er som følger:

– American Express Platinum Card

– American Express Gold Card 

– American Express Basic Card

– American Express Green Card

– SAS Amex Elite

– SAS Amex Premium

– SAS Amex Classic

Det finnes også et American Express Centurion, men dette er så eksklusivt at det ikke finnes noen retningslinjer for hvordan man kan søke om å få det. Det koster 60.000kr å anskaffe seg det og den årlige gebryen er på i underkant av 25.000kr. 

Kortene varierer i forhold til hvor stor den månedlige avgiften og effektive renten er. Det er derfor viktig å sette deg nøye inn i hvor mye et kredittkort vil koste før man søker om det. Hvis ikke er det lett å ende opp med en årlig utgift som overstiger kundens betalingsevne. De ulike størrelsene på rentene kan ha mye å si for hva kortet vil koste. Særlig gjelder dette hvis man bruker kortet mye og ender opp med å opparbeide seg en betydelig kreditt. 

Mens et Platinum Card for eksempel har en medlemsavgift på 650kr i måneden, har et Basic Card 0kr i månedlig medlemsavgift. Imidlertid er det slik at et Platinum Card vil gi en rekke flere fordeler som kan være av interesse. For mange vil det derfor lønne seg å anskaffe seg et kort med litt høyere medlemsavgift og effektiv rente. 

Hvilke fordeler får jeg av å benytte American Express?

Hvilke fordeler du får av å benytte American Express avhenger av hvilket av kortene deres du velger å anskaffe deg. 

Alle betalingskortene deres gir reiseforsikring. For de som reiser mye og er opptatt av fordeler på dette området vil American Express Platinum Card og SAS Amex Elite være svært gode alternativer.  Platinum Card gir en av markedets mest solide reiseforsikringer og ubegrenset tilgang til 1 400 flyplasslounger over hele verden. SAS Amex Elite gir en omfattende reiseforsikring for hele familien, i tillegg til at man kan reise 2 for 1 på to turer hvert eneste år. Ikke bare er disse to kortene attraktive for de som reiser mye, de gir også flest fordeler totalt. 

Andre fordeler man kan få er å kunne kjøpe konsertbilletter før alle andre, ekstra beskyttelse mot svindel og poeng på alle kjøp. 

Hva er forskjellen på MasterCard, VISA og American Express?

MasterCard, VISA og American Express tilbyr alle sammen betalingskort, men det er noen forskjeller mellom dem. MasterCard og VISA er selskaper som står bak de betalingssystemene som brukes overalt i verden. Selv om disse selskapene står for betalingssystemene, er det ikke selv som står for pengene. Det innebærer at det ikke er de som yter kreditt, det er det bankene de er tilknyttet som gjør. For American Express stiller det seg annerledes. Når de utsteder sine egne kredittkort, er de også kredittyter. 

Mens MasterCard og VISA aksepteres over nesten hele verden, aksepteres American Express bare i ca. 150 land. Det innebærer at det ikke er mulig å bruke American Express på alle reiser, men det er sjelden man reiser til et sted som ikke aksepterer det. Ved nettbetaling vil både MasterCard og VISA så godt som alltid aksepteres. American Express vil ofte aksepteres, men det er ikke like sikkert. Det er også flere minibanker som lar kunden benytte MasterCard eller VISA, enn som aksepterer American Express. 

For deg som er norsk statsborger er det altså ikke mulig å få amerikansk kredittkort, men skaffer du deg et American Express-kort så får du likevel en slags følelse av å ha et amerikansk kredittkort.