Hvordan låne penger privat

Å låne penger privat dreier seg om å låne penger av en annen privatperson. Dette kan blant annet være venner eller familiemedlemmer. Denne formen for låninngåelse skiller seg fra offisielle låneavtaler mellom en privatperson og banken eller andre profesjonelle långivere.   

Les også: Låne penger utenom banken

Lurt å vite om lån av penger mellom privatpersoner?

Hvis man skal låne penger av en privatperson ler det flere ting man bør være klar over. Det ene er at det ikke finnes noen regler. Dermed kan långiver og låntaker sammen bestemme vilkårene for lånet. Siden private lån sjelden er ukomplisert, er det nødvendig å ha noen krav eller regler. Det er blant annet lurt å etablere en låneavtale og bruke tilnærmet samme regler som banken. Låneavtalen bør inneholde vilkår for lånet. Dette innebærer blant annet vilkår for nedbetalingstid og renter. Det er også mulig for långiver å utføre sin egen kredittvurdering, der låntakers betalingsevne vurderes ut fra inntekt og utgifter. 

Bør man ha kontrakt ved private lån?

En kontrakt ved inngåelse av private lån kalles et gjeldsbrev. Dette gjeldsbrevet vil være et bevis på at det foreligger en avtale mellom partene, og at låntaker skylder långiver penger. En slik kontrakt vil være viktig å ha, siden det er en sikkerhet for begge parter hvis det skulle oppstå uenigheter om hva avtalen innebærer. Hvis avtalen på en eller annen måte misligholdes vil et slikt gjeldsbrev ha stor betydning. En slik kontrakt, eller gjeldsbrev, bør inneholde informasjon om fire vilkår: 

-Hvem som låner penger
-Hvor mye som er lånt bort
-Når pengene skal betales tilbake 
-Hvilken rente som skal belastes

I tillegg til de ovenstående tiltakene bør avtalen også inneholde noe informasjon om hvordan pengene skal drives inn hvis låntaker ikke betaler frivillig. Avtalen skal signeres av både långiver og låntaker, og det er også lurt å skaffe to vitner som også kan signere. 

Heldigvis finnes det maler for gjeldsbrev på internett, i tillegg til at flere banker gjør det mulig å opprette en slik avtale i egen nettbank. Dette gjør det lettere å inngå en avtale som inneholder de nødvendige vilkårene som sikrer begge parter. 

Er det dumt å låne bort penger til venner?

I flere tilfeller kan det oppleves enklere å spørre en venn om et lån enn å inngå et lån av banken. Mange som blir spurt om å låne bort penger synes det er hyggelig å kunne være til hjelp. Selv om det er hyggelig å kunne bistå venner som har behov for å låne penger, er det ikke nødvendigvis uproblematisk. Det kan oppstå utfordringer selv om man er påpasselig med å inngå en avtale som inneholder de nødvendige vilkårene og signeres av begge parter. Hvis en av partene misligholder avtalen kan dette gå ut over vennskapet. Å starte en privat inndrivelsesprosess for å inndra lånet kan være pinlig for begge parter. Dette vil gjelde i enda større grad hvis låntaker til tross for privat inndrivelse ikke kan betale lånet etter avtalen og en tvangsinndrivelse blir igangsatt. 

For å sikre seg mot eventuelle problemer som kan føre til at relasjonen mellom långiver og låntaker blir skadelidende, kan det være lurt å unngå å låne store summer til venner. Man bør i hvert fall unngå å låne bort mer penger enn man vet at man har råd til. Det er lurt at vennene som skal inngå en slik avtale tar en god samtale i forkant om hvilke utfordringer som kan oppstå og hvordan disse eventuelt skal løses. Dessverre kan man ikke sikre seg mot alt som kan oppstå, og erfaring tilsier at problemer kan finne sted selv om man har hatt en god prat i forkant. 

Tips ved lån til barn

Mange foreldre låner bort penger til barna sine. Ofte vil dette være i forbindelse med at barna skal kjøpe egen bolig. I disse tilfellene gjelder de samme rådene som når man låner bort penger til venner. Det er lurt å skrive et gjeldsbrev som signeres av begge parter og to vitner. I tillegg til at et slikt gjeldsbrev vil gjøre det lettere å kreve inn pengene, vil barna også få det klart for seg hvilke økonomiske betingelser de må leve opp til. Når man låner bort penger til barn er det viktig for foreldrene å være tydelig på hvilke avtaler som inngås, for å unngå å skape tvil og uvennskap mellom søsken.