Refinansiering

Veksten i usikret forbruksgjeld har vært enorm de siste årene, og det er ikke unormalt at man har flere forbrukslån, i tillegg til noe kredittkortgjeld. Ved å refinansiere alle disse gjeldspostene i ett lån, vil man ikke bare kunne spare mye penger, man vil også få en mer oversiktlig og ryddig privatøkonomi og kunne betale tilbake gjelden raskere.

Hvorfor kan det være lurt å refinansiere forbruksgjeld?

Det er flere gode grunner til å refinansiere usikrede lån, men for de fleste er det viktigste selvsagt at det kan være mye penger å spare på å samle flere dyrere forbrukslån, i ett stort lån. Snakker vi om refinansiering gjennom et usikret lån, er det ikke nødvendigvis så veldig mye å spare på renteutgiftene, da refinansieringslånet i de fleste tilfeller vil ligge omtrent på samme rentenivå som de eksisterende lånene. Den store besparelsen ligger i termingebyrene. Det er ikke unormalt at et forbrukslån har et månedlig termingebyr på 50-60kr. Har du 5 forbrukslån, ender du dermed opp med å betale 250-300kr. I måneden, i termingebyr alene. Ved å samle disse lånene i ett stort lån, vil du fort kunne spare opp mot 3.000kr. I året, bare i gebyrer. Denne besparelsen kan du bruke til å betale ekstra ned på lånet, som dermed vil bli betalt tilbake raskere, noe som gir ennå en kostnadsbesparelse.

Les også: Forbrukslån til refinansiering

Refinansiering med pant i egen eiendom

Det meste av Norge har opplevd en eventyrlig vekst i boligprisene de siste årene. Spesielt i de største byene har prisstigningen vært så markant, at mange boligeiere sitter på en betydelig egenkapital i boligen sin. Dette kan gi gode muligheter for å refinansiere dyr forbruksgjeld, ved å bake det inn i boliglånet, som har en mye lavere rente.

Les også om refinansieringslån hos Bank2 med sikkerhet i bolig

Før du går til det skritt å øke boliglånet ditt, for å betale ut kostbare forbrukslån og kredittkort, bør du vurdere om det er økonomisk lønnsomt. Renten på boliglånet er selvsagt mye lavere enn det du har på dine usikrede lån, men samtidig er løpetiden også mye lengre. I de fleste tilfeller vil boliglånet løpe over 20 år, mens et typisk forbrukslån betales ned over 3-4 år. Du betaler med andre ord en mye lavere rente på boliglånet, men du betaler også renter over en mye lengre periode. På toppen av dette kommer kostnadene ved å ta opp boliglånet. Har banken tilstrekkelig pant i det eksisterende pantedokument, er det normalt en enkel sak å øke det eksisterende boliglånet, noe som ikke trenger å være forbundet med noe særlig gebyrer. Skal du derimot ta opp et helt nytt lån med pant i boligen, eller må det utstedes et nytt pantedokument på det eksisterende boliglånet, er dette noe som må tinglyses, og det påløper derfor et tinglysningsgebyr i tillegg.

Nøyaktig hvor stor din usikrede gjeldspost må være, for at det skal lønne seg å refinansiere den med pant i eiendom, avhenger av mange faktorer. Som en tommelfingerregel kan man si at det normalt er lite lønnsomt å refinansiere en forbruksgjeld på mindre enn 30-40.000kr., med pant i egen bolig.

Refinansiering med et nytt usikret lån

Det kanskje mest vanlige når det gjelder refinansiering av forbruksgjeld, er å ta opp et nytt, usikret refinansieringslån, som benyttes til å innløse eksisterende forbrukslån og kredittkortgjeld. De fleste tilbydere av forbrukslån på det norske markedet i dag, tilbyr også egne refinansieringslån. Rentemessig ligger disse omtrent på nivå med et tradisjonelt forbrukslån av samme størrelse. Den store forskjellen er at banken gjerne hjelper deg med å få innløst dine gamle lån. Du sender rett og slett banken en liste over lånene du ønsker skal betales ned, så ordner banken resten, og sender deg en bekreftelse når alle lånene er innløst.