Bør du velge fast eller flytende rente?

I en periode med historisk lavt rentenivå er det stadig flere som lurer på om man bør velge fast eller flytende rente. Dette spørsmålet er særlig aktuelt med tanke på at utsiktene i norsk økonomi ikke er så sikre som de har vært de siste årene, og det er mye uroligheter rundt om i verden med potensielle handelskriger og annet som vil påvirke norsk økonomi.

Les også: Få beste rente på forbrukslån

Velger du fastrente vil du alltid være trygg på hva lånet ditt vil koste deg fremover. Med flytende rente vil imidlertid lånekostnaden følge utviklingen av det generelle rentenivået i markedet. Dersom rentene stiger, vil det være best å ha en fastrenteavtale. Synker imidlertid rentene fremover vil det være best å ha en låneavtale med flytende rente som følger rentenivået nedover, og dermed gir deg et billigere lån.

Med et historisk lavt rentenivå, skulle man tro at fasiten er at det er lurt å binde renten. Fasiten er imidlertid litt mer komplisert enn som så.

Fastrente er historisk sett det sikreste, men også det dyreste

En fastrente vil innebære en viss risiko både for deg som låner penger, men også for bankene som låner ut pengene. For å sikre seg mot denne risikoen, sørger bankene alltid for at fastrenten ligger over den flytende renten i et historisk perspektiv. Dette gjør at fastrente noen ganger er mest lønnsomt for låntaker, mens det andre ganger er mest lønnsomt for långiver.

Det er utviklingen i det generelle rentenivået som har størst betydning for spørsmålet om man skal velge fast eller flytende rente. Dersom man ser på renteutviklingen over tid, vil man se at det er flere perioder der det har vært mest lønnsomt med fastrente. Det finnes også perioder der det motsatte har vært tilfellet, og der de som har hatt flytende rente har kommet best ut av det. I en periode med høykonjunktur skal rentene være høye, mens rentene skal være lave i dårlige tider. Dette er dog kun i teorien, og ikke slik det er i Norge i dag. Her er både konjunkturene gode og rentene lave. Dette viser hvor vanskelig det er å gjette på hvordan rentenivået vil utvikle seg over en lengre periode.

Nivået på fastrenten viser hvilken renteutvikling bankene anslår fremover. Dersom bankene anslår at rentene vil stige, vil dette også vise seg i hvilken fastrente de tilbyr. De store utslagene kommer gjerne dersom rentenivået utvikler seg annerledes enn bankene har forventet. Det kan f.eks. skje uventede ting i markedene som gjør at det generelle rentenivået plutselig stiger kraftig. I slike tilfeller er låntakere med fastrente de store vinnerne. Dersom det motsatte skjer, er det imidlertid låntakere med flytende rente som kan smile bredt.

Fastrente gir låntakerne trygghet

Dersom du er en låntaker med stram økonomi som ikke tåler plutselige renteøkninger, vil et fastrentelån gjøre at du sover bedre om natten. Du vil måtte betale litt mer for lånet ditt enn dersom du velger flytende rente, men til gjengjeld får du forutsigbarhet i økonomien din. For mange som velger fastrente er nettopp utsiktene til en forutsigbar økonomi viktig.

Førstegangsetablerere har gjerne en stram økonomi og relativt store lån i forhold til inntekt. Slike låntakere vil bør vurdere fastrentelån i perioder der renteutsiktene er usikre.

Du kan selv velge hvor lenge du vil binde renten. Normalt er alternativene 3, 5 eller 10 år. Jo lengre du binder renten, desto lengre forutsigbarhet får du. Når bindingstiden er over, vil også lånet være mye lavere og enklere og betjene – uavhengig av om du velger fast eller flytende rente videre.

Flytende rente for deg med god økonomi, og som tåler svingninger

Dersom økonomien din er god, og du har en del å gå på når du skal betjene lånet ditt, tilsier historien at det vil være gunstig å velge et lån med flytende rente.

En fordel med flytende rente er at du kan betale ned lånet raskere enn den avtalte avdragsplanen. Dersom du f.eks. plutselig skulle få bedre råd, eller arver penger, ønsker du gjerne å betale ned litt ekstra på lånene dine ved å øke avdragene.

Er det mulig å komme seg ut av en fastrenteavtale før tiden?

Har du fastrente er det imidlertid ikke like enkelt å komme seg ut av låneavtalen før tiden. Her vil du måtte betale en avgift til banken for å innfri hele eller deler av lånet ditt før avtalt tid dersom fastrenten på lånet ditt er høyere enn den er på nye fastlån. Dette kalles for overkurs. Dersom fastrenten på ditt lån er lavere enn på nye fastrentelån når du ønsker å innfri hele eller deler av lånet, vil du kunne få en gevinst fra banken. Dette kalles underkurs.

En mellomløsning på å velge fast eller flytende rente på hele lånet, er å binde en del av lånet til fastrente. Da sikrer du deg delvis mot økninger i rentenivået samtidig som du tjener på flytende rente dersom rentenivået synker. Samtidig vil du kunne betale ned deler av lånet raskere enn avtalt uten at det påløper ekstra kostnader.