Stadig flere eldre har høy gjeld

I dagens økonomiske klima, der boligprisene stadig stiger og lånene blir større og større, er det ikke uvanlig at folk i pensjonsalder har en gjeld på flere millioner kroner. Dette kan være bekymringsfullt, da mange eldre ikke har så mye tid igjen i arbeidslivet og dermed ikke vil ha den samme inntektskapasiteten som yngre personer.

Gjelden har økt med 246 prosent

Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank, forklarer at bankene nå begynner å ta hensyn til at låntakerne skal pensjoneres om noen år, og dermed er det større sannsynlighet for at eldre personer får avslag på lånesøknader. Han forteller at mange eldre personer har brukt mye av boligprisveksten til å låne til forbruk, men har vært dårligere til å spare på annen måte.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at gjelden for personer mellom 62 og 67 år har økt fra over 250 000 kroner til godt over 900 000 kroner de siste 20 årene. Dette er en økning på 246 prosent. Dette gjelder alle typer gjeld, men boliggjelden utgjør mesteparten.

Det er viktig å merke seg at det ikke er for sent å starte sparing til pensjon, selv om man allerede har en høy gjeld. Dersom man tar grep i økonomien sin og begynner å spare, kan man kanskje klare å betjene gjelden sin selv etter pensjonsalder. Det er imidlertid viktig å være bevisst på at mange eldre personer kan ende opp i en situasjon der de ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene gjelden sin, og dermed kan det være lurt å være forsiktig med å ta opp lån.

Det er også viktig å være klar over at situasjonen kan endre seg, og at det kan være fornuftig å være forberedt på å møte utfordringer som kan oppstå i pensjonisttilværelsen. Dette kan for eksempel være å ha en buffer for å kunne håndtere eventuelle økte utgifter eller endringer i inntekten.

Hvor mye gjeld er for mye som 60 åring?

Det er vanskelig å si eksakt hvor mye gjeld som er for mye deg som har fylt 60 år, da dette avhenger av flere faktorer som inntekt, formue og din økonomiske situasjon generelt. Det viktigste er at gjelden ikke hindrer deg i å ha en forsvarlig økonomi og å kunne dekke faste utgifter og pensjonsutgifter. 

Det kan være lurt for eldre å være ekstra forsiktige med å ta opp gjeld, da de ofte har mindre tid til å nedbetale dette før pensjonsalder. Det kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en økonomisk rådgiver for å vurdere hvor mye gjeld man bør ha i forhold til sin situasjon.

Så selv om trenden viser at eldre personer har større gjeld enn tidligere, er det ikke for sent å ta tak i økonomien og forberede seg på pensjonisttilværelsen. Det er viktig å være bevisst på egen gjeld og sparebehov, og å få hjelp hvis man føler man har behov for dette.