Hva skjer med gjeld når man dør?

Det er lurt å gjøre seg kjent med hva som skjer med egen gjeld når man dør. Mange bekymrer seg for at arvingene vil sitte igjen med ansvaret for å betale ned gjeld, og at det kan ha en negativ innvirkning på deres økonomi. På samme måte uroer mange arvinger seg over å måtte overta foreldres gjeld når de dør. Stor gjeld ved dødstidspunktet har blitt vanligere i den senere tid siden man ser en tydelig tendens til at flere eldre tar opp forbrukslån. 

All gjeld er personlig og går dermed ikke videre til avdødes arvinger. Derimot er det slik at gjelden går inn i dødsboet når man dør. Et dødsbo inkluderer den avdødes gjeld, rettigheter, forpliktelser og formue. Det er vanlig at de etterlatte tar over dødsboet, og dermed tar på seg ansvaret for både verdier og gjeld. Arvingene kan imidlertid velge selv om de vil overta dødsboet. 

Etter et dødsfall vil arvingene motta et skjema hvor de kan krysse av på om de ønsker å ta over dødsboet i et privat skifte. Hvis man krysser av på dette, vil man også overta gjelden og bli ansvarlig for at den blir betalt. 

I noen tilfeller er det slik at avdøde ikke har noen formue ved dødstidspunktet. Det innebærer at det ikke eksisterer eiet bolig, bankinnskudd eller andre formuesgoder. Noen ganger kan det tvert imot være en del ubetalte regninger og lån i boet. Det er ikke lurt å overta dødsboet hvis det er sånn at det er mer gjeld enn verdier i boet. Dette kalles å fraskrive seg arv. 

For å avgjøre om det lønner seg å overta boet er det viktig å skaffe seg oversikt over innholdet i dødsboet. Dette kan være komplisert siden verdier som hytter og hus bør finregnes på. I noen tilfeller har avdøde skyldt penger flere steder. I tilfeller der det er usikkerhet rundt gjelden kan det utstedes et såkalt preklusivt proklama, der de som har penger til gode fra avdøde må melde seg innen en gitt frist. 

Hva skjer med boliglånet når man dør?

Det som skiller et boliglån fra det meste av annen gjeld, er at et boliglån alltid vil ha sikkerhet i boligen. Hvis arvingene ønsker å behold boligen som boliglånet er tatt opp på, må de betale ut gjelden. Dette gjelder også en samboer eller ektefelle som bor i boligen, men ikke er medansvarlig for lånet. Hvis det er vanskelig å få betalt dette lånet, kan det beste alternativet være å selge boligen og sikre seg det eventuelle overskuddet fra dette salget. 

Hva skjer med forbruksgjeld når man dør?

Eldre mennesker tar opp mer forbrukslån nå enn det som var vanlig tidligere. Dette fører i mange tilfeller til økte mengder forbruksgjeld ved dødstidspunktet. Denne gjelden er personlig og føres dermed ikke videre til arvingene med mindre de velger å overta hele dødsboet. Arvingene trenger derfor ikke å overta forbruksgjelden med mindre det er slik at verdiene i dødsboet er større enn gjelden. 

Bør jeg forsikre meg med gjeldsforsikring?

Mange ønsker å sikre seg at arvinger ikke må betale ned gjelden etter at man dør. Dette kan gjøres gjennom å skaffe seg en såkalt gjeldsforsikring. Gjeldsforsikring kan være en god løsning hvis man har familie og ikke vil at de skal måtte betale selge bolig eller annet fordi de ikke har råd til å betale det etter at man dør. Med en slik forsikring kan gjelden