Typiske grunner til at søknaden om kredittkort blir avslått

Søker du om kredittkort, men får søknaden avslått, vil du som regel ikke få noen begrunnelse fra banken på hvorfor de ikke ønsker å tilby deg kreditt. Det er imidlertid jevnt over noen få fellesnevnere for alle som får avslag på sin søknad om kredittkort, noe vi her tar en gjennomgang av.

Du har betalingsanmerkninger

Har du en eller flere betalingsanmerkninger, vil det i de aller fleste tilfeller bety at din søknad vil bli avvist mer eller mindre automatisk. Veldig få banker ønsker å låne ut penger til personer med betalingsanmerkninger, og spesielt når det gjelder kredittkort er bankene restriktive med å tilby dette til de som har en dårlig betalingshistorikk.

Du oppfyller ikke minimumskravet for kredittkortet

Alle kredittkort har noen minimumskrav som må være oppfylt, for at man kan få kortet. Dette gjelder for eksempel alder, botid i Norge og i mange tilfeller også et minimumskrav til inntekt. Siden det ikke er tillatt å tilby kreditt til mindreårige, er det en absolutt nedre grense på 18 år, for å få kredittkort. De fleste banker har dog en noe strengere praksis og det er ikke unormalt at du må være over 20 eller 25 år for å kunne få et bestemt kredittkort.

Les også: Hvordan slette kredittkort

Når det gjelder botid i Norge, så har alle banker krav om at du må være folkeregistrert i Norge. Dette betyr ikke nødvendigvis at du må være norsk statsborger (noen banker krever dog også dette), men du må som et minimum ha vært registrert i det norske folkeregisteret i minimum 1-3 år, og betale skatt i Norge.

Du har ikke fast inntekt

Har du ikke fast inntekt, ser banken det som mer risikabelt å gi deg kreditt, da det er tvilsomt hvordan du skal greie å betale tilbake pengene du låner. Det gjelder ikke alle banker, men mange vil være restriktive med å utstede kredittkort til personer uten fast inntekt.

Du søker om for høy kredittgrense

Kredittgrensen du ønsker på kortet, må stå i stil med din inntekt, slik at du faktisk har en realistisk mulighet for å betjene gjelden. Har du lav inntekt og søker om en kredittgrense på 100.000kr., vil banken nok i mange tilfeller avslå søknaden din. Det betyr imidlertid ikke at banken ikke er villige til å yte deg kreditt, du må bare redusere ambisjonen for kredittgrense. Søker du på nytt om samme kredittkort, men reduserer kredittgrensen til for eksempel 20.000kr., er det godt mulig at søknaden vil bli godkjent.

Din totale gjeldsbelastning er for høy

Når du søker om et kredittkort, vil du bli bedt om å oppgi hvor mye gjeld du har fra før. Banken vil se denne gjelden opp mot det samlede nivået på din inntekt, og hvis de anslår at din gjeldsbyrde er for høy, vil du i de fleste tilfeller få avslag på søknaden. Har du flere mindre forbrukslån og kredittkortgjeld, kan det noen ganger hjelpe å refinansiere disse, før du søker om et nytt kredittkort, da det vil få din privatøkonomi til å fremstå mer ryddig og oversiktlig.