Egenkapital til bolig med hjelp fra foreldre

I følge en undersøkelse foretatt av TNS på oppdrag fra Nordea, får inntil tre fjerdedeler av alle førstegangskjøpere av bolig, hjelp fra sine foreldre på et eller annet vis. Hjelpen kan komme i flere former, alt ettersom hvilken økonomisk situasjon foreldrene er i.

Lån fra foreldre til egenkapital

Om foreldrene dine låner deg penger til egenkapital, og du betaler renter for dette, vil du ha krav på skattefradraget for gjeldsrenter, på samme vis som om du låner av en bank. Fradraget er per i dag på 27% av alle naturlige omkostninger knyttet til lånet. Samtidig vil foreldrene dine måtte betale skatt av renteinntektene de mottar.

Forskudd på arv til egenkapital

Den kanskje vanligste støtten foreldre gir til førstegangsetablerende barn, er å gi forskudd på arv. Dette gjelder ofte også besteforeldre som har muligheten til å gi barnebarna økonomisk støtte. Etter at arveavgiften bortfalt, er det nå mulig å gi forskudd på arv uten omkostninger for arvingen. Arv som går til egenkapital er en fornuftig fordeling når foreldre og besteforeldre har råd til det. At avkommet investerer disse pengene i fast eiendom, er en av de beste måtene å bruke midlene på. Det er også slik at de fleste har langt større behov for økonomisk hjelp når de er i etableringsfasen i livet, sammenlignet med senere, når de kanskje har mer enn nok inntekt selv til å klare å skaffe egenkapital.

Foreldre som medlåntakere

De fleste banker aksepterer at man er to om å låne penger til bolig. På samme vis som at du kan ta opp et boliglån sammen med en ektefelle eller samboer, kan foreldrene dine være medlåntakere på boliglånet. Begge parter blir da ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet. For banken betyr dette en ekstra sikkerhet, og dermed vil de være villige til å låne deg mer til bolig enn om du stod på egenhånd. Normalt vil en medlåntaker (og den økte sikkerheten for banken) også medføre at du kan forvente bedre betingelser på lånet.

Sikkerhet i fast eiendom

Foreldre kan også stille som realkausjonister, enten for boliglånet eller for et separat lån der pengene skal stilles som egenkapital. Et kausjonsansvar innebærer normalt at foreldrene stiller egen bolig eller tilsvarende eiendom, som sikkerhet for lånet. Dette er en ordning som man skal være noe varsom med, alt ettersom hvilken økonomisk situasjon dine foreldre er i. Dersom du som hovedlåntaker skulle misligholde lånet, vil foreldrenes bolig kunne bli krevd solgt for å dekke bankens krav.

Den beste løsningen er sparehjelp

Foreldre som har muligheten til det, bør vurdere å hjelpe barna med sparing til egenkapital. Her er normalt en BSU-konto den beste løsningen. Boligsparing for ungdom gir flere fordeler som er gull verdt den dagen avkommet skal investere i sin første bolig på egenhånd. En slik konto kan opprettes fra barna fyller 13 år. Sparebeløpet bestemmer du selv, men det er ingen dum idé å spare 25 000 kroner per år, da dette gir maksimalt utbytte av det unike skattefradraget på 20%. Sparer man fra barna er 13 år, er sjansene gode for at totalsummen rekker til hele det påkrevde beløpet for egenkapital.