Boligkreditt og usikret kredittramme, hva er forskjellen?

Foto: FreeImages.com / Giuseppe C

Foto: FreeImages.com / Giuseppe C

En kredittramme man kan trekke på ved uforutsette utgifter, kan i mange tilfeller være nyttig. I tillegg til kredittkort, finnes det stort sett to typer kredittrammer på markedet, en usikret forbrukskreditt og en boligkreditt med pant i bolig. Vi skal her se på forskjellen.

Usikret kredittramme

En usikret kredittramme, er som navnet antyder, en kredittramme du får stilt til rådighet, uten å stille noen form for sikkerhet. På mange måter er dette akkurat som et tradisjonelt forbrukslån, med den ene forskjellen, at du selv bestemmer når og hvor mye av kreditten du ønsker å benytte. Du betaler bare renter på den delen av kreditten du til enhver tid har benyttet, så i de fleste tilfeller koster det deg ikke noe å ha tilgang til pengene, før du faktisk begynner å trekke på kreditten. Noen banker krever dog et mindre årlig administrasjonsgebyr, for å stille kredittrammen til rådighet.

I motsetning til et kredittkort, der du har tilgang til kreditten via et betalingskort, har du normalt ikke denne muligheten på en forbrukskreditt. For å ta ut penger fra kreditten, må du logge inn i nettbanken og overføre penger fra kreditten til en bankkonto. En usikret forbrukskreditt er derfor ikke noen erstatning for et typisk kredittkort, men ment som en løsning i tilfeller der du trenger tilgang til større beløp nå og da.

Boligkreditt

En boligkreditt er et alternativ til et tradisjonelt boliglån, men fremdeles basert på at banken har sikkerhet for lånet, gjennom pant i boligen. Normalt vil boligkreditten erstatte boliglånet, slik at man fremdeles bare har ett lån på boligen, men noen banker tilbyr også en boligkreditt på toppen av et boliglån, der boligkreditten har 2. prioritets pant i eiendommen.

I motsetning til et tradisjonelt boliglån som utbetales når lånet innvilges, gir en boligkreditt deg en tilgjengelig kreditt som vil øke, etterhvert som du betaler ned på lånet. I de fleste tilfeller innvilges en boligkreditt på inntil 70% av boligens verdivurdering. Det betyr at har du for eksempel en belåningsgrad på 60% på boligen og en boligkreditt på 70% av verdivurderingen, vil du i praksis ha en disponibel kreditt tilsvarende 10% av boligens verdi.

Forskjellen på boligkreditt og usikret kredittramme

Den største forskjellen på de to kredittypene er selvsagt rentebetingelsene. Der du normalt vil betale 2-4% rente på en boligkreditt, vil den effektive renten på en usikret kredittramme gjerne ligge på godt over 15%. Den andre store forskjellen er hvor enkelt det er å få innvilget kredittrammen. I dagens marked vil de aller fleste med fast inntekt, få innvilget en usikret forbrukskreditt på minst 100.000kr, uansett om de eier egen bolig eller ikke. En boligkreditt derimot, krever selvsagt at du faktisk eier en bolig, og det kreves at du enten har betalt ned på boliglånet en stund, eller har opplevd en betydelig verdistigning de siste årene, slik at belåningsgraden din er under 70%.