Få gratis økonomisk veiledning hos NAV

Har du økonomiske problemer er det viktig å ta grep og forsøke å rydde opp så raskt som mulig. Jo raskere du forsøker å finne en løsning, desto enklere blir det å komme ut av problemene. I slike tilfeller kan NAV sitt gratis rådgivningstilbud innen gjeldsproblemer være et godt sted å starte.

Lavterskeltilbud via NAVs gjeldstelefon

Første steg i prosessen med å få hjelp og rådgivning, kan skje via NAV sin gratis gjeldsrådgivningstelefon. Dette er et lavterskeltilbud der du kan være helt anonym, og få generell rådgivning om gjeldsproblemer, inkasso, tvangssalg av bolig, utleggstrekk i lønn, osv. Du kan i tillegg få hjelp til å få oversikt over din egen økonomi og veiledning i å sette opp et budsjett over din privatøkonomi. Ringer du fra fastnettelefon er det helt gratis å ringe gjeldstelefonen. Ringer du fra mobil koster det vanlige tellerskritt, men rådgiveren hos NAV kan ringe deg opp igjen, slik at det i praksis blir gratis for deg. Du når gjeldstelefonen på 800GJELD (800 45 353).

Det er også lurt å ringe NAV sin gjeldstelefon før du skal i møte med Namsmannen eller en gjeldsrådgiver hos NAV, da de kan veilede deg om prosessen og hjelpe deg å møte opp best mulig forberedt.

Rådgivningstelefonen kan ikke hjelpe deg med kontakt med dine kreditorer eller på andre måte hjelpe deg med konkrete tiltak i den aktuelle saken din. I slike tilfeller må du henvises til et møte med en gjeldsrådgiver på ditt lokale NAV-kontor, men gjeldstelefonen kan hjelpe deg å sette opp et slikt møte.

Rådgivning på ditt lokale NAV-kontor

Alle norske kommuner er pliktige til å yte gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere, og de aller fleste steder er dette en oppgave som ivaretas av det lokale NAV-kontoret. I motsetning til gjeldstelefonen, kan du hos gjeldsrådgiveren få mer dyptgående og konkret hjelp tilpasset akkurat din situasjon. Du kan blant annet få hjelp til å ta kontakt med dine kreditorer og få hjelp i eventuelle gjeldsforhandlinger.

Det kan ofte være en god del ventetid på å få time hos gjeldsrådgiveren, så det anbefales å bestille tid så raskt som mulig. Det beste er ofte å kontakte gjeldstelefonen og få veilederen der til å bestille en time til deg, men alternativt kan du også ta kontakt direkte med ditt lokale NAV-kontor for å bestille tid.