Hvordan nedbetale boliglån?

Mange tenker at alle penger som er til overs bør brukes til å nedbetale boliglån. Dette for å få betalt ned ånet raskest mulig. Det er i utgangspunktet ikke lønnsomt å ha lån. Grunnen til dette er at man må betale renter av lånet. Hvis man søker om avdragsfrihet, altså søker om å ikke betale ned på lånet hver måned, vil det bli økte rentekostnader. 

Det kan være lønnsomt å nedbetale boliglånet

Nordmenn er et av verdens mest forgjeldede folk, og noe av grunnen til dette er høy boliggjeld. Det er nemlig slik at boliggjeld ofte utgjør den største delen av folks gjeld. Å jobbe for å redusere gjelden er derfor hensiktsmessig. 

Når man har et boliglån får man hver måned en faktura fra banken med informasjon om hvor mye som skal betales i avdrag og renter. Hvor mye man betaler hver måned avhenger blant annet av nedbetalingstiden. I tillegg har selvfølgelig lånets størrelse betydning. Det er vanlig med en nedbetalingstid på 25-30 år. Hvis man har kortere nedbetalingstid må man betale større avdrag hver måned. Da vil man også betale ned lånet raskere og etter hvert betale mindre i renter. 

Fakturaen med betalingsinformasjon blir utsendt automatisk når man har boliglån og kan betales i nettbanken. Det er imidlertid mulig å betale ned mer på boliglånet enn det den faste fakturaen spesifiserer. Det er enkelt å innbetale ekstra på boliglånet ved å endre betalingssummen eller betale en ekstra gang ved å benytte samme kontonummer som ved de faste innbetalingene. 

På Nordea sine nettsider kan man blant annet fylle inn et skjema der man krysser av på om man ønsker å betale ned boliglånet fortere ved hjelp av ekstra innbetaling (engangsbeløp), øke terminbeløp eller redusere nedbetalingstid. Raskere nedbetaling kan med dermed både være et engangstilfelle eller noe fast som gjøres månedlig. 

Hvorfor kan det være lønnsomt å nedbetale boliglånet?

Å nedbetale lånet er en trygg og forutsigbar form for sparing. Jo mer man betaler ned på lånet, jo større andel av boligen eier man. Det kan være flere fordeler med dette. En av dem er at man kan bygge egenkapital som kan benyttes til å betale oppgraderinger av boligen. Slike oppgraderinger innebærer ofte oppussing.  

Ved eventuelt salg av boligen senere kan man realisere en større gevinst. Dette er fordi man da har opparbeidet seg mer egenkapital og dermed eier en større andel av boligen. Dette kan komme godt med hvis man skal kjøpe seg ny bolig. Det vil da bli mulig å kjøpe seg en dyrere bolig enn hvis den boligen man selger er høyere belånt.  

En annen fordel ved å betale ned mer på lånet og dermed ha mindre gjeld, er at det gir økt økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle skje. Det vil også bli enklere å tåle høyere rente ved eventuelle rentehevinger. Dette er særlig viktig å tenke på i dagens marked med hyppige rentehevinger.   

I tillegg vil det å ha et lavere boliglån føre til at man må betale mindre renter hver måned. Dette vil gi økonomisk uavhengighet og handlingsrom til å bruke penger på andre ting enn bolig. Mange blir overrasket over hvor stor innvirkning rentene kan ha på de totale månedlige utgiftene. 

Bør man betale ned på boliglån eller spare?

Hvis man har penger til overs etter at alle utgifter er betalt, kan det være lurt å spare disse. Det er flere måter man kan spare på. Tre av de mest vanlige for folk flest er å betale ned mer på boliglånet, investere i fond eller spare på en sparekonto. 

En av ulempene med å spare ved å nedbetale mer på boliglånet, er at pengene ikke vil være lett tilgjengelig hvis man trenger dem til noe annet enn boligen. Hvis man da trenger penger til andre utgifter, er man nødt til å søke om mer lån på boligen eller eventuelt selge den. 

Ved sparing i fond vil imidlertid pengene være tilgjengelig. Da er det bare nødvendig å selge fondene for å få utbetalt pengene. Her er det også mulig å spre risikoen ved å investere i ulike fond.

Ved å ha reservekapital har man penger på lur til uforutsette utgifter. Disse kan stå på en sparekonto. Det anbefales at man sparer opp til sammen minst en månedslønn. Disse pengene står klare til å brukes momentant hvis noe uforutsett skulle oppstå. Dette kan være praktisk og gi en følelse av trygghet. De kan også spares for å oppfylle drømmer på et senere tidspunkt eller til pensjon. En slik form for sparing gir mye fleksibilitet. Det er ingen grenser for hva pengene skal kunne brukes til.  

Det er derfor lurt å gjøre en nøye vurdering før man bestemmer seg for ekstra nedbetaling av boliglånet, investering i fond eller sparing på bufferkonto. Noe man da bør tenke på er hvor viktig det er å pengene lett tilgjengelig og hva som kjennes tryggest med tanke på risiko.