6 myter om forbrukslån

Forbrukslån har for mange blitt et skjellsord, og det er mange myter om forbrukslån. Særlig mediene liker å fokusere på kun de negative sidene av denne typen usikrede lån. Men er egentlig forbrukslån bare noe negativt? I denne artikkelen avkrefter vi de seks vanligste mytene om forbrukslån.

1) Forbrukslån er usikkert

Et forbrukslån er et usikret lån. Dette betyr at banken ikke har sikkerhet ved pant i eiendeler for lånet. Dette betyr imidlertid ikke at forbrukslån er usikkert. Ved at banken ikke har pant i eiendeler som sikkerhet for lånet betyr dette også at banken ikke automatisk kan tvangsselge dine eiendeler dersom du misligholder dine låneforpliktelser. Skal banken kunne gjøre dette må de først få utleggspant i eiendelene, og dette er en lang prosess. Misligholder du dine låneforpliktelser risikerer du likevel å få betalingsanmerkning, og over tid kan du også få en begjæring om utlegg mot deg.

2) Det er kun unge og blakke personer som tar opp forbrukslån

Det er en myte at det er kun unge og blakke personer som tar opp forbrukslån. Dette er feil. Statistikk viser at hovedtyngden av lånetakere innen forbrukslån er i alderen 40-49 år. Disse har gjerne både god økonomi og bolig, men bruker lånet til uforutsette utgifter eller oppussing av bolig o.l.

3) For mange personer i Norge tar opp forbrukslån

Forbrukslån utgjør faktisk ikke mer enn 2-3 prosent av det totale låneopptaket i Norge. Det er derfor en myte at for mange personer tar opp forbrukslån. Det skal også nevnes at de fleste forbrukslån kun gjelder små pengesummer.

4) Forbrukslån er dyrt

Siden forbrukslånet er et usikret lån er dette lånet også dyrere enn f.eks. boliglån og billån. Det er imidlertid ikke slik at forbrukslån alltid er dyrt. Mange banker og lånetilbydere tilbyr relativt gunstige forbrukslån med lav rente. Her gjelder det å holde seg oppdatert på markedet, og å være flink til å innhente gode tilbud.

5) Forbrukslån ender som regel med inkasso

Også dette er feil. Ser man på statistikken utgjør forbrukslån kun en brøkdel av alle inkassosaker i Norge. De fleste inkassosaker knytter seg til tv-lisens, parkeringsbøter, mobiltelefoni og handel av varer.

6) Det er tungvint å få forbrukslån

Selv om forbrukslån er et usikret lån som bankene gir med en viss risiko, betyr ikke dette at det er tungvint å få forbrukslån. Risikoen bankene tar ved å gi et usikret lån betaler kundene i form av høyere rente. Banken har klare krav til låneopptakere som får innvilget forbrukslån, blant annet til betalingshistorikk og økonomi, slik at lånesøkere som oppfyller kravene enkelt får innvilget forbrukslån.