Slik får du forbrukslån

Forbrukslån er et usikret lån som gis uten krav om pant i bolig eller andre eiendeler. Derfor er forbrukslån et dyrere lån enn for eksempel boliglån og billån, der banken får sikkerhet i boligen eller bilen som lånet er knyttet opp mot. Men selv om det normalt er ganske enkelt å skaffe seg et forbrukslån, så betyr ikke dette at det er fritt frem for alle som ønsker å ta opp lån.

Siden forbrukslån er et usikret lån der bankene ikke har noen form for sikkerhet, setter bankene istedet enda større krav til inntekt og betjeningsevne enn vanlig. Dette betyr at banken både ser på hvorvidt du har vært en god betaler i fortiden og om du vil ha mulighet til å betjene lånet ditt i fremtiden.

Inntekt

For å få et forbrukslån kreves det for det første at du har betjeningssevne, det vil si at du vil kunne betjene lånet du tar opp i fremtiden. Den enkleste muligheten bankene har for å vurdere dette er inntekten din. Det er vanskelig å få godkjent en søknad om forbrukslån dersom du ikke har en eller annen form for fast inntekt. Jo høyere lån du søker om desto større blir også kravet til inntekten din.

Inntektskravet hos tilbydere av forbrukslån kan variere, men normalt kreves det at du tjener over 100 000 kroner i året. Hos de strenge tilbyderne av forbrukslån som også tilbyr relativt høye lån kan inntektskravet imidlertid ligge enda høyere – gjerne opp mot 300 000 kroner. Hvor høyt inntektskravet hos bankene er vil som nevnt bero på hvor høyt lån du søker, men ofte operere bankene også med en minimumsgrense på inntekt for å i det hele tatt vurdere søknaden din.

Betalingshistorikk

En grunn til at mange får avslag på søknad om forbrukslån er fordi betalingshistorikken er dårlig. Har du tidligere misligholdt lån, eller du har betalingsanmerkninger på grunn av annet betalingsmislighold, vil du som regel oppleve å få avslag på søknaden om forbrukslån. Et tips er derfor å rydde opp i din egen økonomi for du søker om lån. Har du aktive betalingsanmerkninger bør kravene gjøres opp. Når du har gjort opp kravene skal kreditor (den du skylder penger) automatisk slette betalingsanmerkningen. Gjør de ikke dette automatisk bør du snarest kontakte dem å be dem om at anmerkningen slettes.

Har du en ryddig betalingshistorikk uten betalingsanmerkninger i tillegg til betjeningsevne, vil du normalt få tilslag på sin søknad om forbrukslån.

Kredittsjekk

De fleste lånetilbydere i dag gir deg muligheten til å søke om lån over nettet. I søknaden fyller du ut informasjon om deg selv, om din inntekt og om din gjeld. Ofte foretar bankene en automatisk kredittvurdering av deg mens du venter. Mange banker lar søkere også signere søknaden med bank-id slik at pengene skal komme raskt på konto. Vær imidlertid oppmerksom på at for forbrukslån av en størrelse som ikke er helt bagatellmessig vil bankene kreve at du ettersender dokumenter som dokumenterer at opplysningene som har oppgitt i søknadsskjemaet er korrekte. Dette kan gjerne være kopi av lønnsslipper samt selvangivelse.

 

Relevante artikler: