Slik får du deg boliglån

Vet du hvordan du skal gå frem når du trenger et boliglån?

Har du allerede funnet din bolig og vil legge inn bud?  Da er det smart å ha skaffet et finansieringsbevis, ettersom du da både vet hva du har å rutte med og du kan legge inn bud på bolig uten forbehold om finansiering, ettersom finansieringsbeviset bekrefter hvor mye du kan få låne. Dokumentet gir opplysning om maksimal lånesum og bekrefter at du har finansieringen i orden.

For din egen del bør du – også lenge før du legger inn bud og/eller ”går i banken” etter boliglån, alltid ha tenkt igjennom din finansielle situasjon: Hvor stort lån kan jeg ta opp, i tillegg til andre faste utgifter du har og daglig forbruk? Videre følger det naturligvis at desto høyere inntekt du har, sett i forhold til dine faste og variable utgifter, jo bedre evne har du til å betjene et boliglån. Med andre ord; jo lavere inntekt dess vanskeligere kan det være å få lån.

Når du henvender deg til banken – enten for et finansieringsbevis eller selve boliglånet, vil du måtte kunne legge frem ulike former for dokumentasjon på din finansielle situasjon. Dette er fordi banken vil ha bevis som sannsynliggjør at du vil kunne betale for lånet som avtalt, på kort og lang sikt. Er dere flere, som skal stå ansvarlige for boliglånet, søker dere og blir vurdert sammen. Du – eller dere, må derfor kunne legge frem opplysninger som kan dokumentere og vise banken at dere har betalingsevne og -vilje, egenkapital og sikkerhet for lånet. Det vil si at du i det minste må forvente å kunne dokumentere inntekt, gjeld og formue ved hjelp av en kopi av siste års selvangivelse, samt lønnsslipp/utbetaling av trygdeytelse.

Også for din egen del er det også viktig at du ikke låner mer enn du vet at du kan klare å betale, for på kort og lang sikt. Når du vurderer din egen betalingsevne bør du legge vekt på hvor mye du – med en stor grad av sikkerhet, kan regne med å ha som langsiktige stabile inntekter. I tillegg må du beregne hvor mye du kan bruke til å betale renter, gebyr og avdrag på lån. Videre må du – dersom du har lån eller kreditt med flytende rente, ta høyde for at lånerenten kan bli høyere. Når du sender inn en søknad om boliglån, vil banken derfor se på din samlede gjeld når de vurderer din betalingsevne og dette må du også ta med i din beregning.

I tillegg må du selv ha en viss prosentandel av kjøpesummen på forhånd, enten ved å ha spart eller ved å tilby banken sikkerhet. Videre bør du forvente lavere boliglånsrente jo mer du kan stille i form av sikkerhet. Husk også å ha penger til å betale de offentlige avgifter og gebyrer som påløper for tinglysning ved kjøp av bolig.