Slik bygger du opp en økonomisk buffer

refinansiering-av-gjeld2

Uforutsette utgifter har det med å dukke opp på de mest ubeleilige tidspunkter, og da kan en økonomisk buffer, i form av en bankoppsparing, være utrolig godt å ha. Alle bør ha som målsetning å ha litt penger i bakhånd, men hvor stort beløpet trenger å være, avhenger helt av din situasjon.

Hvor stor bør den økonomiske bufferen være?

Det er mye meninger om hvor stor en økonomisk buffer du bør ha, men som en tommelfingerregel bør man strekke seg etter et beløp tilsvarende to netto månedslønner (det vil si beløpet du får utbetalt etter skatt per måned x 2). Dette er imidlertid bare et grovt anslag, hvor stor bufferen din skal være, avhenger helt av din livssituasjon. Bor du alene og har en relativt trygg jobb, vil du sannsynligvis greie deg helt fint med bare en netto månedslønn som buffer. Har du derimot barn, partner, stort boliglån, billån, etc. og sitter i en usikker jobb, der det er en viss sannsynlighet for at du kan miste jobben, bør du gjerne ha en buffer på minst 6 månedslønner.

Slik kommer du igang med å bygge en økonomisk buffer

Har du ingen, eller bare en begrenset oppsparing, og kanskje en generell følelse av at det alltid er tomt på kontoen mot slutten av måneden, kan det virke ganske uoverkommelig å måtte spare opp et par månedslønner. Det er imidlertid viktig å huske på at selv et lite beløp spart hver måned, på sikt vil utgjøre en betydelig sum. Selvom du kanskje vil trenge flere år på å bygge opp en tilstrekkelig stor økonomisk buffer, vil alt du greier å spare telle positivt. Selv en liten buffer er mye bedre enn slett ingen buffer.

For de aller fleste er det enkleste ofte å sette opp et automatisk trekk fra lønnskontoen, på samme dag i måneden som du får inn lønn. På denne måten blir sparebeløpet trukket mens du ennå har godt med penger på konto, og du slipper å tenke på selv å måtte overføre penger til sparekontoen hver måned.

Fristelsen til å ta fra sparekontoen, til ting som egentlig ikke er strengt nødvendig, kan ofte bli stor, spesielt hvis du ser pengene lyse imot deg, hver gang du logger inn i nettbanken. Er du av typen som lett lar deg friste, kan det være en løsning å opprette en sparekonto i en annen bank, og bygge din økonomiske buffer der. På denne måten ser du ikke pengene når du logger inn i nettbanken for å betale regninger, men du har dem fremdeles lett tilgjengelig hvis noe uforutsett skulle skje.

Ikke glem nedbetaling av gjeld

Samtidig som det er viktig å skaffe seg litt penger på en sparekonto, må man heller ikke glemme å prioritere å nedbetale gjeld. Nesten uten unntak vil du betale mer i rente på selv den rimeligste gjelden din, enn det du får i rente på en sparekonto. Isolert sett er det derfor mer økonomisk lønnsomt å betale ned gjeld, enn å spare penger i banken. Man bør derfor tilpasse størrelsen på den økonomiske bufferen etter livssituasjon, og har man penger ut over dette, bruke disse på ekstraordinær nedbetaling av gjeld.