Reiseforsikring på kredittkortet, hva bør du tenke på?

De fleste kredittkort på det norske markedet inkluderer en gratis reiseforsikring, men er dette en fullgod erstatning for en tradisjonell reiseforsikring? Vi ser her på et par faktorer du bør ha i bakhodet når du velger å basere deg på reiseforsikring på kredittkortet.

Reisen må betales med kredittkortet

Det er selvsagt ikke slik at kredittkortselskapet gir oss gratis reiseforsikring for å være snille, de gjør det for å gi oss et incitament til å benytte kortet. Det grunnleggende kravet for at reiseforsikringen skal være gyldig, er derfor at reisen må være delvis betalt med kredittkortet. Akkurat hvor stor andel dette må være, variere fra kort til kort. Tradisjonelt har det vært slik at 50% av totalkostnadene på reisen måtte være betalt med kredittkortet, for at forsikringen skulle være gyldig. En del kort setter fremdeles dette som betingelse, men i det siste har det blitt mer og mer vanlig at kravet er at minst halvparten av transportkostnadene må være betalt med kredittkortet, for at reiseforsikringen skal gjelde. I slike tilfeller, vil du normalt være på trygg grunn, om du betaler flybilletten med kortet, men for en sikkerhets skyld bør du regne litt på det, slik at du unngår kjedelige overraskelser.

Sjekk forsikringspolisen nøye

Generelt vil en reiseforsikring som kommer med et kredittkort ha en noe dårligere dekning enn en tradisjonell helårs reiseforsikring, så det er viktig å sjekke det med liten skrift, slik at du sikrer at du faktisk får den dekningen du trenger. Spesielt på avbestilling og «innhenting» av reisen hvis du for eksempel mister flyet, er kredittkortforsikringene normalt mye dårligere, hvis de da overhodet dekker slike ting. På andre områder, som for eksempel dekning ved sykdom eller personskade i utlandet, er det ikke alltid at det er så stor forskjell på forsikringene, her vil du normalt ha mer eller mindre ubegrenset dekning på de fleste reiseforsikringer.

Du kan ikke få utbetaling fra to forsikringer

Samme prinsipp gjelder for reiseforsikringer som for de fleste andre skadeforsikringer; Du kan ikke få utbetaling for samme skade, fra flere forsikringer. Det betyr at om du har både en tradisjonell reiseforsikring og er dekket via forsikringen på kredittkortet, så må du velge hvilken av forsikringene du ønsker å melde en eventuell skade til. Her gjelder det igjen å sjekke betingelsene på forsikringene nøye, slik at du velger å sende skademeldingen til den forsikringen som har lavest selvrisiko eller gir best dekning.