Reglene for minstebeløp på kredittkortfaktura

Dersom du bruker kredittkort har du sikkert lagt merke til at kredittkortselskapene foreslår at du betaler minstebeløp når du får fakturaen. I 2013 kom det imidlertid nye regler for hvordan en kredittkortfaktura skal se ut. Reglene ble innført etter at Finanstilsynet utførte en stor undersøkelse blant kredittkorttilbyderne.

Undersøkelsen viste at de fleste tilbydere av kredittkort ikke gav brukerne de lovpålagte opplysningene som brukerne hadde krav på. Finanstilsynet fant også at det generelt var problematisk for forbrukerne å få en god oversikt over hva det ville koste å benytte seg av kreditten på kredittkortet. Hele 20 av de 24 kredittkorttilbyderne som var med i undersøkelsen til Finanstilsynet gav blant annet ikke opplysninger om nominell rente og andre kostnader ved kredittkortet på kredittkortregningen.

Som følge av undersøkelsen ble det i 2013 innført nye retningslinjer for kredittkorttilbyderne.

De nye retningslinjene lyder som følger:

  • Kredittkorttilbyderen bør alltid avslå en søknad om kredittkort dersom søkeren har en negativ kredittvurdering.
  • Kontoutskrift av kredittkortbruk skal gis direkte på fakturaen eller på et vedlegg til fakturaen. Disse opplysningene skal gis hver måned, og de skal være godt synlige for forbrukeren.
  • Alle fakturaer skal ha et blankt beløpsfelt, eller angi forbrukerens totale utestående beløp.
  • Kredittkortkunden skal alltid gis tilbud om å betale ned alt de skylder.
  • Betaling med avtalegiro bør kun benyttes der kunden har avtalt å betale ned hele kreditten.
  • Alle fakturaer der kredittkortbrukeren har utestående kreditt, bør inneholde en tabell over de ulike kostnadene ved ulike betalingsløsninger.

Finanstilsynet har som oppgave å følge opp de nye retningslinjene overfor kredittkorttilbyderne.

Les mer om regler for kredittgivning i finansavtaleloven på Lovdata.no.