Refinansiering av kredittkortgjeld

Har du flere kredittkort som du betaler ned på hver måned, og der du mer eller mindre har utnyttet hele den disponible kreditten, vet du at dette er dyrt og at det meste av pengene du betaler inn, går med til å dekke påløpte renter. Du sponser derfor kredittkortselskapene med mange tusen kroner i året, uten at du kommer mye nærmere det å bli kvitt gjelden.

En refinansiering vil i praksis si at du tar opp et nytt lån, som du bruker til å betale ned gjelden på kredittkortene dine. Du blir altså ikke noe mer gjeldfri her og nå, men du bytter flere mindre gjeldsposter, med en stor gjeldspost, med lavere rente. Fordelen er ikke bare at du sparer penger, din privatøkonomi bli også mye mer oversiktlig og lettere å administrere.

Refinansiering med pant i bolig

Eier du din egen bolig, kan du i mange tilfeller øke boliglånet noe, og bruke pengene til å innløse dine kredittkort. For at dette skal være mulig, må du ha tilstrekkelig kapasitet på panteobligasjonen for boliglånet. Det vil si at nåværende saldo på ditt boliglån pluss beløpet du trenger for å refinansiere kredittkortgjelden din, tilsammen må være lavere enn beløpet på pantedokumentet. Er det tilfellet, vil banken i de aller fleste tilfeller ikke ha noe problem med å øke boliglånet, og prosessen bør ikke være komplisert eller ta lang tid.

Har du ikke tilstrekkelig rom på pantedokumentet, må det eventuelt utstedes en ny panteobligasjon, noe som krever en ny verdivurdering av boligen og en tinglysning. Dette tar derfor lengre tid, og innbefatter betydelig høyere gebyrer. Du bør derfor se dette opp imot den totale summen du ønsker å refinansiere. Snakker vi en relativt beskjeden sum, på kanskje 30-40.000kr., vil det da i mange tilfeller kanskje være like rimelig å refinansiere med et usikret lån.

Les også mer om refinansiering hos Bank2 med sikkerhet i bolig

Refinansiering med et usikret lån

Har du ikke mulighet for å refinansiere kredittkortgjelden med pant i egen bolig, er alternativet normalt å ta opp et usikret refinansieringslån, som du bruker til å betale ned alle kredittkortene. Et slikt lån vil ha en rente omtrent på nivå med et typisk forbrukslån, men dette vil i de fleste tilfeller fremdeles være lavere enn renten du betaler på kredittkortene i dag.

Normalt vil banken hjelpe deg med å få betalt ned kredittkortene dine, når du tar opp refinansieringslånet. Etter at du har fått godkjent lånet, sender du rett og slett banken en liste over de kredittkort du ønsker innløst, så ordner banken resten. Du slipper å få utbetalt lånet til din bankkonto, og hele prosessen kan gjøres i løpet av et par dager.

Si opp kortene etter refinansiering

Når først du har refinansiert din kredittkortgjeld, er det selvsagt viktig at du klipper i stykker kortene og får sagt opp avtalene, slik at du ikke faller for fristelsen til å bruke kortene igjen. Gjør du ikke dette, risikerer du å ende opp med både et refinansieringslån, og ny kredittkortgjeld, og da blir den økonomiske situasjonen din selvsagt bare ennå verre.