Refinansiering av forbruksgjeld med pant i bolig

Har du en del forbruksgjeld og kanskje et par kredittkort i tillegg, kan det være mye penger å spare på å refinansiere alt i ett, større lån. Dette vil redusere gebyrkostnadene forbundet med gjelden betraktelig, og har du mulighet for å refinansiere med pant i egen bolig, vil du i tillegg få en betydelig lavere rente.

Øke eksisterende lån, eller ta opp nytt

Når du skal refinansiere med sikkerhet i eiendommen din, kan dette stort sett gjøres på to måter; Du kan øke eksisterende boliglån eller du kan ta opp et helt nytt lån. Å øke det eksisterende lånet vil i de aller fleste tilfeller være den rimeligste løsningen, men dette krever at du har betalt såpass ned på lånet, at det er rom for økningen, uten å endre panteobligasjonen på lånet. Har du ikke dette, må det utstedes en ny og høyere panteobligasjon som må tinglyses, og det påløper dermed et tinglysningsgebyr. I tillegg krever dette selvsagt at belåningsgraden på boligen ikke er for høy, slik at du plutselig får en økning i lånerenten.

Alternativet til å øke eksisterende lån, er å ta opp et helt nytt boliglån, på toppen av det eksisterende lånet. Det må utstedes et nytt pantedokument for det nye lånet, med andreprioritetspant i boligen, og dette må selvsagt tinglyses.

Fokuser på nedbetaling av gjeld

Når du har refinansiert dine forbrukslån ved å øke boliglånet, eller ta opp et nytt lån med pant i boligen, er det viktig at du fokuserer på ekstraordinær nedbetaling av lånet. Pengene du, før refinansieringen, brukte på å betale ned på din forbruksgjeld hver måned, bør du nå bruke på å betale ned på boliglånet. Dette kommer selvsagt i tillegg til det vanlige avdraget på boliglånet, som du også betalte før refinansieringen. Gjør du ikke dette, ender du opp med å betale ned på forbruksgjelden over en mye lengre periode enn du ellers ville ha gjort, da boliglånet normalt har en mye lengre løpetid enn et typisk forbrukslån. Du betaler riktignok en mye lavere rente på gjelden, men du vil også betale renter over en mye lengre periode, så i praksis kan du ende opp med en høyere totalkostnad på gjelden, hvis du ikke sørger for å øke størrelsen på det månedlige avdraget.

Refinansiering er ikke alltid lønnsomt

Det er viktig å regne nøye på alternativene, før du eventuelt velger å refinansiere dine forbrukslån, med sikkerhet i boligen din. Det er ikke nødvendigvis gitt at dette i alle tilfeller vil være økonomisk lønnsomt. Har du «bare» 20-30.000kr. I usikret gjeld, vil kostnadene forbundet med refinansieringen ofte spise opp gevinsten, og du er kanskje bedre tjent med å redusere forbruket et par måneder, og fokusere på å få betalt ned forbruksgjelden så raskt som mulig. I tillegg bør du selvsagt også ta belåningsgraden på boligen din i betraktning. Mange har hatt en eventyrlig verdistigning på eiendommen sin de siste årene, og da er dette normalt ikke noe stort problem, men betyr refinansieringen at du må øke boliglånet så mye at du ikke lengre får bankens beste rente, så kan det fort bli mye dyrere å refinansiere enn å holde bolig- og forbrukslån adskilt.