Problemer med å betale avdrag på forbrukslånet?

Mislighold av forbrukslån er en svært vanlig årsak til at man ender opp i alvorlige økonomiske problemer. Heldigvis trenger det ikke å ende slik selv om man får problemer med å betjene lånet. Ved å ta grep så tidlig som mulig, er det fullt mulig å komme seg ut av problemene, uten at lånet blir sendt til inkasso.

Ta kontakt med banken så raskt som mulig

Å stikke hodet i sanden er sjeldent en god løsning. Det er ubehagelig å ikke kunne betale regningene sine til tiden, men samtidig er det helt sikkert at problemene ikke blir borte ved å ignorere dem. Det er derfor utrolig viktig at du tar kontakt med banken straks du ser at du får problemer med å betale neste avdrag på lånet til tiden. Aller best er det hvis du greier å ta kontakt før forfall på avdraget, men som et minimum bør du ha startet dialogen med banken, før de sender første purring på avdraget. De aller fleste banker setter pris på at kunden er proaktiv og forsøker å ta tak i problemene før de blir for store, så du vil normalt møte en vennlig og løsningsorientert kundebehandler, som kan hjelpe deg å finne en løsning på problemet.

Hvis betalingsproblemene dine er av midlertidig karakter, for eksempel hvis du har fått en uventet regning eller har byttet jobb og vært uten inntekt et par måneder, vil det enkleste ofte være å be om avdragsfrihet en måned eller to, inntil du får orden på økonomien igjen. Det vil selvsagt fortsatt påløpe renter på lånet i den avdragsfrie perioden, men dette er en liten pris å betale for å slippe å misligholde lånet. De aller fleste banker vil ikke ha noe problem med å innvilge en periode med avdragsfrihet, spesielt ikke hvis du er tidlig ute, og tar kontakt før du kommer på etterskudd med avdragene. En del lån har faktisk et stående tilbud om et par måneder avdragsfrihet hvert år, så lenge du ellers er ajour med betalingen. Har lånet din en slik mulighet, kan du normalt be om avdragsfriheten direkte i nettbanken.

Er betalingsproblemene dine av mer omfattende art, for eksempel hvis du er blitt sykemeldt eller arbeidsledig, må du se på en måte å redusere det månedlige avdraget, slik at det kommer ned på et nivå der du klarer å betale avdrag til tiden. En mulig løsning kan være å øke løpetiden på lånet, slik at det månedlige avdraget blir mindre. Den totale kredittkostnaden på lånet vil selvsagt øke, men du slipper å misligholde lånet. Siden banken tjener på at du bruker lengre tid på å betale tilbake lånet, og de samtidig slipper for at lånet blir misligholdt, er dette en løsning de fleste banker vil kunne tilby.

Unngå for alt i verden at lånet sendes til inkasso

Det er utrolig viktig å ta grep før lånet blir misligholdt og sendt til inkasso. Kommer du først så langt ut at banken anser lånet som misligholdt, vil låneavtalen automatisk bli sagt opp, og hele lånet forfaller til betaling umiddelbart. Det betyr også at det vil være hele saldoen på lånet som går til inkasso, ikke bare det eller de avdragene du ikke har betalt.

Siden renten på et typisk forbrukslån gjerne er høyere enn forsinkelsesrenten, vil du ikke nødvendigvis få så veldig mye høyere renteutgifter ved at lånet går til inkasso, men du vil oppleve at inkassobyrået i de fleste tilfeller er betydelig vanskeligere å forhandle med, enn banken. Der banken gjerne er villig til å se på en avdragsordning eller midlertidig avdragsfrihet, vil inkassoselskapet i de fleste tilfeller være mye mer stivbent og bare tilby deg en standard nedbetalingsavtale, og oversende saken til Namsmannen hvis du ikke følger opp med betaling av avdrag til tiden.