Nordea kredittkort

Som de fleste andre norske Sparebanker tilbyr også Nordea et utvalg av kredittkort, som alle har det til felles at du må være kunde i Nordea, for å komme i betraktning. Ved første øyekast virker disse kredittkortene kanskje ikke spesielt konkurransedyktige, men det kan være tilfeller der et kredittkort fra Nordea er et godt valg.

Hvis vi ser bort fra kredittkort som Nordea administrerer for eksterne samarbeidspartnere, har de stort sett tre ulike kredittkort; Gold, Privat og Premium. Akkurat hvilket kort du kan få, avhenger av ditt kundeengasjement med banken.

Nordea Privat Kredittkort

Dette er det «minste» kredittkortet fra Nordea, hvilket i praksis vil si at det er det kortet som gir deg den laveste kredittgrensen. Kortet egner seg i første omgang primært til de som bare ønsker et ekstra kort de kan ha med på ferie, som en ekstra sikkerhet.

Kortet har en årspris på 50kr. Og en nominell rente på 19,50% per år, noe som gir en effektiv rente på omtrent 24,60%.

Nordea Gold Kredittkort

Ønsker du en høyere kredittgrense enn det som er mulig å få med Nordea Privat, er det kredittkortet Nordea Gold som normalt er det beste alternativet. Banken setter offisielt ingen øvre grense for hvor mye du kan få i kreditt, men dette vil bli vurdert individuelt fra kunde til kunde, alt etter inntekt og privatøkonomi,

Nordea Gold har en marginalt lavere rente enn Nordea Privat, men der utover er betingelsene mer eller mindre identiske for de to kort.

Nordea Premium Kredittkort

Dette kortet er forbeholdt kunder med «Premium» status i Nordea, så det er med andre ord et kort som er forbeholdt de få. Kortet har ingen årsavgift, men ellers omtrent samme rente- og gebyrbetingelser som Nordea Gold. I tillegg får du gratis Priority Pass medlemskap, noe som gir deg tilgang til ca. 900 flyplasslounger rundt omkring i verden. Du får dog maksimalt fire besøk i året gratis, ut over dette må du betale per besøk.