Nominell eller effektiv rente på forbrukslån?

Når man leser om forbrukslån og kostnader forbundet med dette, så vil man alltid komme borti de to begrepene nominell og effektiv rente. Samtidig vil man kanskje bite seg merke i at den nominelle renten alltid er lavere enn den effektive, men hvorfor er det egentlig slik? Og ikke minst – hvilken rente skal man forholde seg til?

Den effektive renten er avgjørende

Når man skal sammenligne forbrukslån, så er det alltid den effektive renten man skal se etter. Dette fordi at det kun er denne prosenten som inkluderer alle kostnader ved lånet. Den nominelle renten er bestemt av banken, men inneholder ikke gebyrer og andre totalkostnader ved et forbrukslån.
Derfor kan man i praksis bare «glemme» den nominelle renten når man sammenligner eller regner ut kostnader på et forbrukslån. For det vil uansett ikke være den reelle kostnaden, ettersom både termingebyr, etableringsgebyr og eventuelt andre kostnader kommer i tillegg – og disse er det altså kun tatt høyde for i den effektive renten.

Slik blir renten på ditt forbrukslån

Ettersom renten fastsettes av banken først når du har søkt om et forbrukslån, så er det umulig å vite om du får en dårlig rente eller ikke. Den effektive renten som oppgis av banken er kun en eksempelrente basert på et snitt av deres kunder, slik at du kan ende opp med en rente som er enten lavere eller høyere. Det er først og fremst din egen inntekt som avgjør renten du får hos banken.

Relevante artikler: