Kredittkortfakturaen skal inneholde hele det skyldige beløpet

Finanstilsynet er strenge på å følge opp de ulike kredittkortselskapene i forhold til hvilken informasjon de gir til sine kunder. I 2013 ble det strammet inn på reglene om hva en kredittkortfaktura skal inneholde. Den gang ble det bestemt at kredittkortfakturaene skulle ha et blankt beløpsfelt eller at beløpsfeltet skulle inneholde totalt skyldig beløp. Det var altså ikke anledning for kredittkortselskapene til å kun fylle inn minstebeløpet i beløpsfeltet. Nå har Finanstilsynet strammet inn ytterligere.

Totalt skyldig beløp skal oppgis

I et rundskriv fra Finanstilsynet av 25 mai 2016 stiller tilsynet ytterligere krav til kredittkortselskapene.
Et nytt og viktig krav er at beløpsfeltet ikke lenger skal være blankt. Beløpsfeltet på alle kredittkortfakturaer skal nå vise kundens totalt skyldige beløp. Kunden skal gis beskjed om at beløpet kan endres til et lavere minimumsbeløp.

De nye kravene fra Finanstilsynet forankres i finansforetaksloven § 16.1 om krav til god forretningsskikk i kundebehandlingen. Finanstilsynet begrunner videre innstrammingen med at det fortsatt er mange av kredittkorttilbyderne som ikke gir kunden den informasjonen de er pliktige til på kredittkortfakturaen.

Du kan lese rundskrivet fra Finanstilsynet på deres nettsider.