Hvordan få deg boliglån

Har du funnet drømmeboligen? Og/eller har du blitt voksen nok til å flytte hjemmefra? Med andre ord; trenger du å ta opp boliglån?

Skal du ta opp boliglån må du først ta ett overblikk over egen økonomi og skaffe deg et finansieringsbevis.

Det er særlig tøft for mange unge å finne et sted å bo, blant annet fordi en har lite eller ingen egenkapital. I tillegg har det de senere årene kommet et krav fra bankene om økt egenkapital, det vil si at man må ha noen egne midler eller penger utenom det aktuelle banklånet. Derfor vil en god start være å etablere en langsiktig plan for ditt boligprosjekt.

Et slikt prosjekt bør begynne allerede mens du bor hjemme, eller at du fortsetter å bo hjemme, til du har spart opp noe kapital. Derfor kan det være en gullgruve å bo hjemme ett eller to år til, sier en økonom. I løpet av denne perioden kan du for eksempel legge deg opp en god del gjennom BSU, i tillegg til du venner deg til å spare og hva ting koster. En annen økonom foreslår at også dere som er ferdige med å studere eller lignende fortsetter å leve på et lavt budsjett, og heller holde av penger til egen andelen på et boliglån. Har du anledning til det, kan du spørre om hjelp fra foresatte til egenandelen på boliglånet.

Det kan imidlertid være en mulighet å søke om et såkalt startlån, som administreres av Husbanken. Merk at denne ordningen ikke er tilgjengelig for vanlige førstegangsetablerere. I ordinære banker ses gjerne kjøp av din første bolig som en av de viktigste investeringene du gjør i livet, og gir deg lån med den laveste renten. Noen setter også kravet til egenkapital til slike boliger lavere enn ved ordinært boliglån. Det kan være knyttet begrensninger som alder på låntaker, som at du må være i alderen 18 – 33 år eller lignende.

Får du et boliglån kan du imidlertid realisere boligdrømmen din. Sett av tid til å snakke med en kunderådgiver i banken din, og sammen vil dere kunne finne den beste løsningen for boligkjøpet ditt. I mange banker vil du få en fast kontaktperson, noe som bør sikre både individuell og personlig rådgivning.

Du bør skaffe deg et finansieringsbevis så raskt som mulig, og dette bør egentlig gjøres på forhånd. Uansett må du tenke igjennom og kunne vise til at du har en inntekt stor nok til å betjene lånet, i tillegg til andre faste utgifter du har og daglig forbruk. Desto høyere inntekt du har i forhold til dine faste og variable utgifter, desto bedre evne har du til å betjene lån. Ved søknad om lån/kreditt må du sannsynliggjøre overfor banken at du vil kunne betale for lånet som avtalt, på kort og lang sikt. Er dere flere, som skal stå ansvarlige for boliglånet, søker dere og blir vurdert sammen. Du – eller dere, må derfor kunne legge frem opplysninger som kan dokumentere og vise banken at dere har betalingsevne og -vilje, egenkapital og sikkerhet for lånet. Du må i det minste forvente å dokumentere inntekt, gjeld og formue med kopi av siste års selvangivelse og lønnsslipp/utbetaling av trygdeytelse.