Fordeler ved å bruke kredittkort

Kredittkort har kanskje fått et noe ufortjent dårlig rykte, på grunn av de høye rentene, men er du flink og bruker kortet smart, er det flere fordeler ved å betale med et kredittkort, frem for med et vanlig debetkort.

Du får opp til 45 dagers rentefri kreditt

De aller fleste kredittkort vil gi deg opp til 45 dagers rentefri kreditt, ved at det ikke belastes renter på kjøpet, før dagen etter forfall på neste faktura fra banken. Det betyr at hvis banken sender deg en faktura den 1. i måneden, med betalingsfrist den 15. i samme måned, vil det ikke løpe renter på et kjøp du gjør den 2. i måneden, før den 16. i den etterfølgende måned.

Rentefriheten gjelder bare ved kjøp i butikk eller på nett. Bruker du kortet til å heve kontanter i en minibank, vil det påløpe renter umiddelbart. Det samme gjelder hvis du bruker kredittkortet til å betale på Posthuset eller i post-i-butikk. Siden frimerker anses som kontanter, vil det også her påløpe renter fra kjøpstidspunktet, men av praktiske årsaker gjelder det alle kjøp, så selv om du kjøper en DVD eller en bok på posthuset, må du like fullt betale renter fra første dag.

Du har bedre rettigheter ved konkurs eller ikke mottatt vare

Skulle det oppstå problemer i ettertid av kjøpet, som for eksempel hvis du har kjøpt flybillett eller hotellovernatting, og selskapet går konkurs, har du mye bedre rettigheter når du har betalt med et kredittkort. Du kan i praksis da bestride transaksjonen overfor kredittkortselskapet, og de er pliktige til å sette innkrevingen av beløpet på vent, frem til saken er avgjort. Så lenge du kan bevise at du er uten skyld i tapet, vil du i de aller fleste tilfeller få pengene dine tilbake, noe som normalt ikke er tilfellet om du har betalt med et debetkort.

Du får reiseforsikring inkludert

Mange kredittkort inkluderer en gratis reiseforsikring, som gjelder for hele reisens lengde, så lenge du oppfyller kravene som stilles. Normalt vil dette være å betale minimum halvparten av transportkostnadene med kredittkortet, mens noen forsikringer stiller krav om at du må ha betalt halvparten av den totale kostnaden for reisen, med kortet.

Det er verdt å merke seg at reiseforsikringen som kommer med kredittkortet ikke alltid har like bra dekning som en typisk helårs reiseforsikring, så det gjelder å sjekke betingelsene og dekning nøye, før du eventuelt velger å basere deg utelukkende på forsikringen du får med kredittkortet.

Kortets bonusprogram gir deg rabatter

Akkurat som flyselskapene, har mange kredittkortselskap egne bonusprogram som skal gi deg et incentiv til å bruke kortet så mye som mulig. Innholdet i disse bonusprogrammene varierer selvsagt mye fra kort til kort. Noen gir deg en fast kontantrabatt på kjøp av brennstoff, mens andre gir deg en kick-back ved kjøp av en bestemt type produkt eller når du handler i en bestemt butikk. Er du litt forutseende, og følger med på kampanjene hos bonusprogrammet for ditt kort, kan det fort være en del penger å spare.

Kredittkortet er gebyrfritt

Det gjelder selvsagt ikke alle kredittkort, men i dag finnes det et bra utvalg av kredittkort på det norske markedet som er helt gebyrfrie. Du betaler verken en årsavgift, et månedlig termingebyr eller noe gebyr per transaksjon.

Kredittkort er dyrt hvis du ikke er disiplinert

Skal det være økonomisk lønnsomt å benytte seg av kredittkort i det daglige, er det en helt grunnleggende forutsetning som må være på plass; Du må betale hele det utestående beløpet på kortet, ved forfall, hver eneste måned. Gjør du ikke dette, begynner rentene å løpe, og da blir det fort mye dyrere å bruke kredittkort fremfor et vanlig bankkort.