Forbrukslån til depositum?

Dersom du skal leie bolig vil du oppleve at de fleste utleiere stiller krav om depositum. Depositum er et pengebeløp som settes på en sperret konto i en bank (en depositumskonto), og som leietakeren stiller som en sikkerhet overfor utleier i tilfeller der leietaker ikke kan betale husleien eller det oppstår skader på husrommet.

Størrelsen på depositumet varierer fra leieobjekt til leieobjekt. Det følger av husleieloven at utleier kan kreve et depositum som er inntil seks måneders husleie. Det normale er imidlertid et depositum på tre måneders husleie. Dersom månedsleien for leieobjektet er på 10 000 kroner, betyr dette at leietaker må kunne stille med 30 000 kroner ekstra ved leiestart som settes på en depositumskonto. Dette kan være en sum som er vanskelig å oppdrive for mange.

Har man ikke penger til depositum tilgjengelig når man ønsker å inngå et leieforhold kan det hende at leieobjektet glipper. Klarer man ikke å spare opp nok penger til depositum eller låne penger av f.eks. foreldre eller venner er et alternativ for å skaffe seg penger til depositum å ta opp et forbrukslån. Dette er imidlertid langt fra den beste løsningen. Primært bør man forsøke å selv spare opp penger til depositum eller låne penger av venner eller foreldre. Men er ikke dette mulig kan forbrukslån være et reelt alternativ.

Fordelen med å bruke forbrukslån til depositum er at man faktisk får leie en bolig, og at leieobjektet man drømmer om ikke forsvinner. Ulempen er at forbrukslån er dyre lån der renten kan være på inntil 30 prosent. Det er derfor viktig å ha en plan for nedbetaling av lånet der man forsøker å betale ned lånet så raskt som mulig.

Før man vurderer å ta opp et forbrukslån til depositum er det også viktig at man undersøker lånevilkårene hos de ulike bankene. Det er særlig viktig å undersøke de ulike effektive rentene for lånet, da dette viser hvor mye lånet faktisk koster deg.

Relevante artikler: