Forbrukslån for deg som ikke er norsk statsborger

Dersom du ikke er norsk statsborger kan du gjerne oppleve problemer med å få innvilget forbrukslån. Mange lånetilbydere setter som krav at du er norsk statsborger for å kunne søke om lån.

Dette skaper problemer for flere innvandrere, som kan ha en fast jobb og god inntekt, men som likevel ikke kan søke om norsk statsborgerskap før de har vært bosatt i Norge i minst 7 år.

Selv om du er innvandrer, og ikke oppfyller kravene til norsk statsborgerskap, finnes det likevel alternativer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke lånemuligheter som finnes for personer uten norsk statsborgerskap.

Lånetilbyder som innvilger lån til innvandrere

Selv om de fleste tilbydere av forbrukslån krever at du er norsk statsborger, så finnes det unntak.

Instabank er en bank der du kan søke om forbrukslån selv om du ikke er norsk statsborger.

Hos Instabank kan du låne mellom 5000 kroner og 500 000 kroner uten å stikke sikkerhet på lånet. Dette er altså et såkalt forbrukslån, der rentene er høyere enn på lån der det kreves sikkerhet i form av f.eks. pant i bolig.

For å kunne søke om lån hos Instabank må du ha fylt 23 år, du må ikke ha betalingsanmerkninger, og du må ha en bruttoinntekt (inntekt før skatt) på minst 250 000 kroner årlig. Du trenger imidlertid ikke å være norsk statsborger, noe som gjør at denne banken egner seg for lånesøknader fra innvandrere som har fast inntekt og ellers oppfyller de øvrige kravene.

Du søker om forbrukslån hos Instabank ved å fylle ut et søknadsskjema på bankens nettsider. Her fyller du ut informasjon om deg selv og din økonomiske situasjon. Din økonomiske situasjon må dokumenteres i etterkant ved at du sender inn kopier av lønnslipper og skattemelding.

Instabank er en av flere tilbydere av forbrukslån som lar deg søke uten å være norsk statsborger. For deg som er innvandrer med en fast inntekt, og som er folkeregistrert i Norge, er dette en godt alternativ dersom du har behov for lån uten sikkerhet.