Finansiere bilkjøpet med pant i egen bolig

finansiere bilkjøper med boliglånet

Boliglånsrenten er på et historisk lavt nivå om dagen, og mange har opplevd en betydelig verdistigning på eiendommen sin de siste årene, noe som gjør at de sitter med en betydelig egenkapital i egen bolig. Dette kan gjøre det økonomisk attraktivt å finansiere nybilkjøpet gjennom å øke boliglånet, frem for å ta opp et tradisjonelt billån, med høyere rente.

Nedbetalingen bør følge verdifallet

Et viktig prinsipp når du finansiere bilkjøpet ved å øke boliglånet, er at nedbetalingen som et minimum bør følge verdifallet på bilen. Gjør du ikke dette, vil du komme i en situasjon der du har mer lån etter at du har solgt bilen, enn det du hadde før du kjøpte den, og du vil dermed øke gjeldsgraden din unødvendig.

Les også: Billån på dagen er mulig

Som en tommelfingerregel kan man anta at en ny bil har et verdifall på 40% over de tre første årene av bilens levetid. Kjøper du en bil til en halv million kroner, må du med andre ord betale ned 200.000kr. De tre første årene, tilsvarende ca. 5.600kr. pr. måned. På toppen av dette kommer selvsagt det vanlige avdraget på boliglånet, slik at du betaler ned dette i samme takt som før du kjøpte bilen.

Kostnader forbundet med å ta opp lånet

Har du tilstrekkelig pantesikkerhet i ditt eksisterende boliglån, er det absolutt rimeligste å bare øke dette med beløpet du trenger for å kjøpe bilen. I mange tilfeller kan du få banken med på å gjøre dette uten kostnad, spesielt hvis du er en god kunde i banken. Det er dog ikke alle banker som er villige til dette, og noen vil kreve deg for et mindre gebyr, men dette er som regel ikke mer enn maksimalt et par tusen kroner.

Har du ikke betalt ned på boliglånet ditt så lenge, slik at du ikke har den nødvendige pantesikkerheten til å øke boliglånet med den summen du trenger, må du i de aller fleste tilfeller refinansiere boliglånet og få utstedt et nytt pantedokument, noe som gjør at det i tillegg til bankens kostnader, også påløper tinglysningsgebyr. Dette krever selvsagt at du har tilstrekkelig sikkerhet i boligen, og du bør også sikre deg at du ikke øker belåningen så mye, at du plutselig får en høyere rente på boliglånet. Gjør du det, vil det i de aller fleste tilfeller ikke være økonomisk lønnsomt å finansiere bilkjøpet via boliglånet.

Les også: Billån innbakt i boliglånet? Pass deg for fella!

Alternativ til finansiering via boliglånet

Er du ikke i en posisjon der du kan øke boliglånet, kan et alternativ være å ta opp et tradisjonelt billån med pant i bilen. Et slikt lån ligger normalt 3-5% høyere i rente, enn et typisk boliglån, og du bør derfor fokusere på å betale tilbake lånet så raskt som mulig. Hvis du har muligheten for det, vil det være penger å spare på å fryse boliglånet i en periode, og bruke de ekstra pengene på å betale billånet ned raskere.

Ikke glem forsikringen

Når du finansiere bilkjøpet gjennom et billån med pant i bilen, stiller banken som regel krav om at du har full kaskoforsikring på bilen. Finansierer du derimot kjøpet via boliglånet, er det ikke noe krav til forsikring, utover den lovpliktige ansvarsforsikring. Kjøper du en ny bil, vil det i de aller fleste tilfeller være fornuftig å beholde kaskoforsikringen, men kjøper du derimot en rimelig, eldre bruktbil, kan du vurdere om det kanskje er bedre å droppe kaskoforsikringen, eller bare ha delkasko,og heller benytte pengene du sparer til å betale ekstra ned på lånet.