Dette koster et forbrukslån

Dersom du planlegger å ta opp et forbrukslån eller allerede har et forbrukslån er det greit å være klar over hva et slikt lån koster. 

Et forbrukslån er et dyrt lån, og før du tar opp et slikt lån er det alltid en fordel å undersøke om du har muligheten til å få et vanlig lån i banken med sikkerhet i fast eiendom.

Lån med sikkerhet vil alltid ha en lavere rente enn et forbrukslån uten sikkerhet fordi banken i førstnevnte tilfelle ta en lavere risiko ved å låne deg pengene. Kan du stille sikkerhet i form av pant i eiendom eller med kausjonist eller medlåntaker vil du derfor alltid få bedre vilkår på lånet ditt.

Dersom du ikke har muligheten til å få et lån med sikkerhet, og har behov for et forbrukslån uten sikkerhet er det viktig å være klar over kostnadene forbundet med dette.

Hvilke kostnader er viktige å vite om?

Når du skal vurdere om et lån uten sikkerhet er gunstig eller dyrt er det én ting som er viktigere enn alt annet, nemlig den effektive renten. Alle banker opererer med etableringsgebyrer og termingebyrer på lånene sine, og disse skal være inkludert i den effektive renten.

Effektiv rente

Dersom ikke annet er spesifisert er effektiv rente oppgitt som rente per år. De billigste forbrukslånenekan gi deg en effektiv renten på under 20 prosent, mens andre låntilbydere opererer med langt høyere renter. Jo bedre din økonomiske situasjon er desto lavere rente vil banken normalt gi deg, og har du god kredittverdighet kan du få effektive renter ned mot 10 prosent på forbrukslånet.

Den effektive renten inkluderer både renters rente, termingebyrer og etableringsgebyrer, og viser deg derfor hva du faktisk kommer til å betale i rente i motsetning til den nominelle renten som ikke inkluderer disse kostnadene.

Termingebyr

En annen viktig kostnad forbundet med et forbrukslån er termingebyret. Termingebyret er et gebyr som blir belastet kontoen din som en avgift hver termin, dvs. hver gang du betaler ned på lånet). Termingebyrer pleier å varierer mellom 0 og 75 kroner, og skal alltid være inkludert i den effektive renten.

Et lavt termingebyr vil føre til en lavere effektiv rente enn et høyt termingebyr, men er ikke i seg selv en avgjørende faktor for hva forbrukslånet totalt sett vil koste deg.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyret er et gebyr som du må betale for å få forbrukslånet. Dette er normalt en fast sum eller en prosentandel av lånesummen. Også etableringsgebyrer skal alltid være inkludert i den effektive renten som du får oppgitt av banken.

Noen långivere krever at du betaler etableringsgebyret på forhånd, mens andre legger det til i lånesummen. Har du muligheten bør du alltid betale etableringsgebyret på forhånd fordi du da slipper å måtte betale rente av gebyret (som du må dersom det legges til lånesummen).

Kort oppsummert er det altså den effektive renten som er den viktigste når du skal undersøke hva forbrukslånet vil koste deg. Den effektive renten skal inkludere både etableringsgebyret og termingebyret.