Bruke forbrukslån for å kjøpe bil

Det er flere alternativer når man skal lånefinansiere kjøp av bil. Det vanligste er kanskje enten et dedikert billån med pant i kjøretøyet, eller å låne med pant i egen bolig. Det er imidlertid tilfeller der det å ta opp et usikret forbrukslån for å finansiere bilkjøpet, kan være et greit alternativ.

Lån med sikkerhet krever kaskoforsikring

Finansiere du kjøpet med et billån med pant i kjøretøyet, vil det nesten uansett være et krav at du tegner kaskoforsikring på bilen. Banken ønsker selvsagt dette for å sikre seg oppgjør, i tilfeller sikkerheten de har, det vil si bilen, skulle bli totalskadet og dermed mer eller mindre verdiløs. Kjøper du en eldre bil, for et relativt beskjedent beløp, vil prisen på kaskoforsikringen fort utgjøre en uforholdsmessig stor andel av bilens faktiske verdi, og i tilfeller der bilen blir totalskadet, vil utbetalingen du får fra forsikringen i mange tilfeller være svært begrenset. I slike tilfeller blir det å ta opp et lån med pant i bilen, en dyr løsning, og på tross av at du betaler en lavere rente på lånet, blir totalkostnaden høy, siden du får utgifter til kaskoforsikring, som du ellers ikke ville ha hatt.

Låner du pengene ved å øke boliglånet, slik at banken har sikkerhet for pengene gjennom pant i boligen, vil det normalt ikke være noe krav om forsikring, utover den lovpliktige ansvarsforsikringen.

Les også: Kan jeg få billån med betalingsanmerkning?

Når kan et forbrukslån til bilkjøp lønne seg

Det vil først og fremst være ved kjøp av en relativt rimelig bil, at forbrukslån kommer inn i bildet som et greit finansieringsalternativ. Bilen bør ha en såpass lav verdi at det ikke anses som økonomisk lønnsomt å tegne kaskoforsikring på kjøretøyet. Hvis du faktisk ønsker en kaskoforsikring, er du mye bedre hjulpet ved å ta opp et lån med sikkerhet i bilen.

I tillegg til at bilen bør være rimelig, bør du også ha undersøkt andre mulige finansieringskilder, før du eventuelt velger et forbrukslån. Å ta av egen oppsparing, eller låne med pant i boligen er kanskje ikke et alternativ, men kanskje du kan få et rimelig lån fra din arbeidsgiver? Dette vil i de aller fleste tilfeller være mye rimeligere enn et usikret forbrukslån.

Tilpass nedbetalingstiden til levetiden på bilen

En god regel, uansett hvordan du finansierer bilkjøpet, er å sikre at du aldri har lengre løpetid på lånet, enn den tiden du planlegger å eie bilen. Hvis du ser for deg at du kommer til å ha bilen i 4 år fremover, bør du med andre ord ikke betale ned lånet på 5 år, men på 4 år eller mindre. Poenget er at du ikke skal sitte igjen med et restlån, men ingen bil, da dette vil stille deg i en vanskelig situasjon når du skal finansiere ditt neste bilkjøp.