Bruk kredittkort når du handler på nett

Her er et ord du burde lære deg: Chargeback. Ordet brukes om din rett til å få tilbake pengene dine i visse tilfeller. Har du handlet på internett, og deretter mottatt feil eller skadet vare, selgeren er gått konkurs (og du mottok aldri noe som helst), eller lignende, vil du høyst sannsynligvis få pengene dine tilbake. Såfremt du betalte med et kredittkort. Betalte du derimot med et vanlig bankkort, eller overførte pengene direkte fra konto, er du avhengig av en ærlig selger.

Kredittkort bedre enn bankkort

Ingen liker å betale på forhånd, for varer og tjenester de kanskje aldri mottar. Betaler du med kredittkort, har du egentlig sendt penger til banken, fremfor selgeren. Selgeren får ikke pengene sine før senere, og ingenting blir trukket fra din konto. Dette er en klar fordel for deg.

Finansavtaleloven sørger for dine rettigheter når du betaler med kredittkort. Loven gir adgang til å rette kravet mot banken, i stedet for selgeren. Har du blitt lurt, eller butikken gått konkurs, overlater du rett og slett problemet til banken som utstedte kortet. Det samme gjelder dersom du blir trukket for mer enn det varen eller tjenesten egentlig kostet.

Klag til selgeren først

For at kredittkortselskapet skal akseptere kravet ditt, må du først ha sendt en skriftlig klage til selgeren, og fått avslag. Det avslaget er normalt temmelig urimelig, all den tid du sannsynligvis klager fordi du ikke fikk det du betalte for. Deretter kan du sende en ny skriftlig klage til kredittkortselskapet. Så mange som 9 av ti opplever å få medhold, og dermed pengene sine tilbake.
Skulle du mot formodning få avslag også fra selskapet som utstedte kortet, har du en ny mulighet i klagenemden.

Denne sikkerheten er unik for betaling med kredittkort. Husk at du også har økt sikkerhet, dersom kortet ditt blir stjålet og misbrukt.

Relevante artikler: