Alt du trenger å vite om aksjesparekonto

1.september 2017 ble aksesparekonto lansert på markedet som et nytt spare- og investeringsprodukt for deg som investerer i aksjer eller aksjefond. Kort forklart er en aksjesparekonto en konto der du har muligheten til å samle alle aksjene og aksjefondene dine. Fordelen med å samle fine aksjer og aksjefond på en aksjesparekonto i forhold til en vanlig investeringskonto, er at du på denne måten kan «spare» skatt ved å utsette beskatningen av gevinst fra aksjene eller aksjefondet.

Hvorfor kan det lønne seg med en aksjesparekonto

En viktig grunn til at det kan lønne seg med en aksjesparkonto er at aksjesparekontoen gir privatpersoner muligheten til å kjøpe og selge aksjefond og aksjer uten at man må betale skatt på en eventuell gevinst hvert år. Har du samlet dine aksjefond og aksjer på en aksjesparekonto får du utsatt beskatningen, og du betaler ikke skatt av eventuell gevinst før du har ut midlene av aksjesparekontoen.

På samme måte som ved vanlige investeringskontoer vil du fortsatt opparbeide deg skjermingsfradrag for innskudd på kontoen. Skjermingsfradraget vil først bli fratrukket når du realiserer skattepliktig gevinst fra kontoen. Du må må imidlertid betale forløpende skatt av utbytte fra selskapene du har aksjer i, selv om utbyttet overføres direkte til aksjesparekontoen. Mange økonomier har uttalt seg kritisk til nettopp dette, og mener at skatt på utbytte fra aksjer på aksjekontoen ikke bør bli beskattet for utbyttet tas ut av kontoen.

Dersom du allerede har aksjer eller aksjefond, kan disse flyttes over skattefritt til den nye aksjekontoen innen 31. desember 2017, men regjeringen har varslet om at denne «amnestiperioden» kan bli forlenget.

Hva slags aksjer og aksjefond kan plasseres på aksjesparekontoen?

Aksjekontoen kommer med visse begrensninger i forhold til hva slags aksjefond og aksjer som kan plasseres på kontoen. For aksjefond er vilkåret at fondet investerer i aksjer med en andel på minst 80 %. For rene aksjer er det et vilkår at selskapene er børsnotert og holder til i land innenfor EØS-området.

Hvilke banker vil tilby aksjekonto?

De fleste banker vil fra 1 september tilby sine kunder muligheten til å åpne en aksjekonto. Dette vil i det fleste tilfeller enkelt kunne gjøres i nettbanken med Bank-ID. Har du allerede aksjer eller aksjefond i den samme banken, vil en del av disse flyttes automatisk over til din nye aksjekonto. Det er også mulig å be banken manuelt flytte over aksjer og aksjefond fra andre banker til aksjekontoen.

Du har muligheten til å opprette flere aksjekontoer, og du kan ha aksjekonto hos flere banker samtidig.